Arhitektonski fakultet, 18.06.2019

Održan okrugli sto na temu "Pristupačnost i arhitektura"Okrugli sto na temu "Pristupačnost i arhitektura", u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, i u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom (AF) Univerziteta Crne Gore, održan je u ponedjeljak 17. 06. 2019. godine, sa početkom u 13.00h, u prostorijama Arhitektonskog fakulteta u Podgorici.

Učesnici Okruglog stola, pored predstavnika Ministarstva, bili su profesori, saradnici u nastavi i studenti Arhitektonskog fakulteta, kao i predstavnici nevladinog sektora koji se bave pitanjima lica sa invaliditetom: NVO „Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore“, NVO “Savez paraplegičara Crne Gore“, NVO „Savez slijepih Crne Gore“ i NVO „Udruženje paraplegičara Podgorice“.

Nakon pozdravne riječi dekana Arhitektonskog fakulteta, prof. dr. Svetislava G. Popovića, i uvodnog dijela v.d. generalne direktorice Direktorata za građevinarstvo, Tatjane Vujošević, koja se osvrnula na regulatorni okvir u ovoj oblasti, kratka izlaganja su održale saradnice u nastavi na Arhitektonskom fakultetu. MSc Jelena Bajić Šestović se obratila skupu sa temom Urbanisticke barijere u prostoru, MSc Nevena  Mašanović sa temom Arhitektonske barijere, dok je MSc Sanja Savić pričala o Primjerima iz prakse, sa stručne posjete školskim i predškolskim objektima u Parizu.

Kroz diskusiju koja se razvila nakon predavanja, a koju je, ispred Arhitektonskog fakulteta vodio prof. dr. Svetislava G. Popović, razmatrane su mogućnosti saradnje navedenih NVO i AF, kroz prenošenje ličnih iskustava osoba sa invaliditetom, studentima, a u toku izrade sinteznih projekata. Predstavnici NVO-a, iznijeli su probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnim aktivnostima, otežanom kretanju kroz grad, parkiranju i pristupu pojedinim objektima.

Dekan je naglasio da je problematika vezana za dimenzionalne, prostorne i funkcionalne potrebe lica sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom, zastupljena na velikom broju urbanističkih i arhitektonskih  predmeta, te da su studenti, počev od 3. semestra studiranja arhitekture, u obavezi da koriste važeću zakonsku regulativu vezanu za ovu problematiku, prilikom izrade svih semestralnih grafičkih elaborata. Zaključeno je da, tokom studiranja,  studenti Arhitektonskog fakulteta,  dobijaju dovoljno informacija o ovoj, vrlo značajnoj temi, te da su edukovani da odgovorno planiraju i projektuju javne površine i objekte različiitih tipologija, poštujući princip Univerzalnog dizajna, te vodeći računa o potrebama osoba sa invaliditetom.

 

 

Broj posjeta : 565