Arhitektonski fakultet, 18.06.2019

Održan sastanak partnerskih institucija na projektu REEHUB  Interreg CBC projekatU okviru međunarodnog projekta “Regional Energy Efficiency HUB“, REEHUB održan je radni sastank projektnih timova partnerskih institucija iz Albanije, Italije i Crne Gore. Dvodnevni sastanak, 12.06-13.06. 2019. je organizovan na Arhitektonskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore, kako bi se podijelili rezultati ostvareni kroz aktivnosti sprovedene u toku dosadašnje realizacije projekta.

Sastanku su prisustvovali  predstavnici projektnog tima Arhitektonskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore: prof.dr Ratko Mitrović, Msc Irena Rajković i Mr Ljiljana Vukčevič, eksterna saradnica mr Milica Maraš, te predstavnici ostalih partnerskih institucija u projektu: Jonila Prifti, Erli Zdrava (BIRD), Monica Misceo, Vincenza Luprano( ENEA), Angelo Colucci, Emanuele Fanelli (Di.T.N.E.) , Diego Salzano (Municipality of Agnone) i Francesco Lamacchia. Tokom boravka u Podgorici razgovaralo se o budućim aktivnostima i ciljevima projekta, prevenstveno u dijelu osnivanja laboratorijskog centra za oblast energetske efikasnosti na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 358