Arhitektonski fakultet, 09.09.2019

Konkurs za studente Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne GoreX

Povodom Svjetskog dana arhitekture (World Architecture Day 2019) Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore organizuje Noć arhitekture, priključujući se tako fakultetima arhitekture širom svijeta koji ovaj dan obilježavaju kroz različite događaje, izložbe, predavanja i druge aktivnosti otvorene za javnost.

Ovogodišnja tema Svjetskog dana arhitekture “Architecture… housing for all” usmjerena je na pitanje kako arhitekti mogu doprinijeti da stanovanje postane priuštivo svim ljudima, da se implementira Nova urbana agenda i da se ostvare ciljevi održivog razvoja, a posebno Cilj 11 „da gradovi postanu održivi, otporni, bezbjedni i inkluzivni“

Jedna od aktivnosti planiranih u okviru Noći arhitekture je Studentska izložba fotografija, čiji je cilj da ponudi odgovore na ovogodišnju temu Svjetskog dana arhitekture. Tim povodom Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore raspisuje konkurs za najbolju arhitektonsku fotografiju, sa ciljem da podstakne studente da izraze svoj kritički stav o problemima priuštivosti stanovanja, održivosti, otpornosti, bezbjednosti i inkluzivnosti gradova, kao i ulozi/poziciji arhitekte u njihovom rješavanju
(ali i stvaranju).

Motivski okvir konkursa obuhvata eksterijere i/ili enterijere iz urbane svakodnevnice, a odabir razmjere je slobodan (grad, četvrt, ulica, zgrada/kuća, soba, karotnska kutija i sl.)

Pravila učešća na konkursu:
- Autor prilaže dokaz o statusu studenta (kopiju indeksa)
- Autor može poslati maksimalno dvije fotografije;
- Uz fotografiju, autor prilaže i naziv fotografije, ime i prezime, kao i izjavu o
autorstvu; Fajlove sa fotografijama označiti na sledeći način: ime i prezime
autora_naziv fotografije_redni broj.jpeg (primjer: Marko Markovic_Hotel Podgorica_1.jpeg);
- Autor navodi lokaciju na kojoj je nastala fotografija;
- Autor naznačava okvirni datum nastanka fotografije (mesec i godina nastanka);
- Fotografije mogu biti u koloru ili crno-bijele;
- Fotografije se dostavljaju u JPEG formatu, rezolucija 300dpi, format 30x20 cm (landscape / portrait);
- Dozvoljene su sledeće softverske intervencije: isijecanje fotografije (crop), podešavanje kontrasta, ekspozicije i osvjetljenja, umjereno izoštravanje i umjerena saturacija boja.

Kopije svih pristiglih fotografija biće izložene na izložbi koja će biti otvorena 07.oktobra 2019.godine.


USLOVI
Pravo učešća na konkursu imaju svi studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne
Gore, uključujući i one na studijama u inostranstvu.

NAČIN PRIJAVE:
Fotografije i prateće informacije, pojedinačno ili u kompresovanom (zip) obliku slati na e-mail adresu: arhitektura@ac.me

DINAMIKA / ROKOVI:
Objava konkursa: 10.09.2019.godine na sajtu Arhitektonskog fakulteta: https://www.ucg.ac.me/af/Rok za predaju: 04.oktobar 2019.godine
Objava rezultata konkursa i dodjela nagrada: 07. oktobra 2019. u 18:00h, na Arhitektonskom fakultetu UCG

NAGRADA: Autorima tri prvonagrađene fotografije biće dodijeljene simbolične nagrade.

ŽIRI:
Po zatvaranju konkursa fotografije će pregledati i ocijeniti tročlani žiri, u sastavu:
Ema Alihodžić Jašarović, arhitekta
Marija Bojović, arhitekta
Aleksandar Ašanin, arhitekta

*Napomena: Pitanja možete postavljati do 15.09.2019. godine na email adresu: arhitektura@ucg.ac.me

Dokumenti

Broj posjeta : 1594