Arhitektonski fakultet, 11.09.2019

Nagrada Mariji Bojović za prvu crnogorsku solarnu klupuMr Marija Bojović, saradnica u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, autorka je prve crnogorske solarne klupe, koja je nedavno u Sloveniji dobila “BIG SEE” nagradu u kategoriji "Product design", koju dodjeljuje slovenačko udruženje “Zavod Žig”. Ovaj aktivni urbani mobilijar realizovan je u sklopu projekta Kreativnih industrija Ministarstva kulture Crne Gore, a proizvod je podržan i od strane Crnogorskog Telekoma i čini dio njegove smart city platforme.

Energetski sasvim autonomna, klupa omogućava punjenje mobilnih telefona i tableta putem usb kabla, uz pomoć sunčeve energije, kao i beplatan wifi internet.

Naročita pažnja je posvećena dizajnu klupe usljed ambicije da se izbjegne tipsko ponavljanje i prosta multiplikacija mobilijara. S toga, proizvod je projektovan kao fleksibilan, kako u pogledu rekombinovanja sastavnih elemenata na različite načine, tako i dijelu materijalizacije i kolorita, što dalje pruža mogućnost prilagođavanja zahtjevima i potrebama krajnjeg korisnika, kao i kontekstu u koji se ovaj aktivni mobilijar postavlja.

http://www.mku.gov.me/vijesti/209027/Nagrade-BIG-SEE-za-dva-projekta-iz-programa-Kreativna-Crna-Gora.html

Solarne klupe su za sada postavljene u više crnogorskih opština.

Broj posjeta : 566