Arhitektonski fakultet, 01.12.2019

Promovisane knjige autora sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne GoreNa Kolarčevom univerzitetu u Beogradu, 28.11.2019. predstavljene su monografske publikacije  izabrane na 46.konkursu Zadužbine Andrejević u Beogradu.

Promovisane su knjige predavača sa Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, dr Vladimira Bojkovića, pod nazivom ”Arhitektura i urbanizam Nikšića nakon drugog svjetskog rata" i saradnice u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, MSc Sanje  Savić, pod nazivom ”Urbanistički razvoj Podgorice - diskontinuitet veze grada sa rijekama”. Knjige su rezultat istraživanja u procesu izrade  doktorskog odnosno magistarskog rada.

Na promociji je govorio dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prof. dr Svetislav G. Popović, član redakcionog odbora. 

U kraćim prikazima publikacija navedeno  je sljedeće:  

”Arhitektura i urbanizam Nikšića nakon drugog svjetskog rata”

dr Vladimira Bojkovića

"Ova monografija nastoji da stručnu i širu javnost upozna sa dijelom bogatog graditeljskog nasleđa nastalog u periodu nakon Drugog svjetskog rata do sredine osamdesetih godina. Rad donosi analizu građevina i planova nekih od najznačajnijih jugoslovenskih i crnogorskih arhitekata koji su ostavili svoja ostvarenja Nikšiću. Većina planova i objekata predstavljena je i analizirana po prvi put, što ovoj monografiji daje posebnu vrijednost i značaj. Monografija takođe daje kratak osvrt na neke od specifičnosti urbanog razvoja naselja u Crnoj Gori a iznosi analizu objekata nekih od najznačajnijih jugoslovenskih i crnogorskih arhitekata koji su radili u Nikšiću. Sa posebnim analitičkim senzibilitetom autor kritički ukazuje na najznačajnije momente u procesu transformacije ’arhitektonskog/urbanog identiteta’ Nikšića. Ova knjiga predstavlja vrijedan materijal u proučavanju urbanog razvoja crnogorskih gradova i doprinosi opštem razumijevanju arhitektonsko-urbanističke misli i djela".

”Urbanistički razvoj Podgorice - diskontinuitet veze grada sa rijekama”

Autor: MSc Sanja  Savić

"Monografija predstavlja pregled evolucije razvoja riječnog priobalja s urbanističkog i arhitektonskog aspekta u kontekstu urbane strukture grada Podgorice. Detaljnije se razmatra urbana geneza grada u razdoblju od 20. do 21. vijeka, sa posebnim osvrtom na uticaj rijeka na njen razvoj. Daje se i pregled geneze graditeljskog prostora podgoričkih obala rijeka od perioda prije turske okupacije, kroz srednji vijek do perioda nakon Drugog svjetskog rata. Autorka proučava diskonktinuitet u odnosu reka i grada kroz vreme. Rezultati istraživanja na osnovu kojih nastaje ova monografija interpretirani su u vidu smjernica za oživljavanje javnih prostora priobalja užeg dijela grada i vangradskog tkiva, implementiranjem socijalnog i kulturnog duha, kao i stvaranja jače veze grada sa rijekama. Monografija na originalan način obrađuje savremenu problematiku u oblasti arhitekture i urbanizma i čitaocima otvara mogućnost da sagledaju genezu graditeljskog prostora podgoričkih obala reka i da razumeju kritične aspekte u sadašnjem odnosu grada i reka".

 

U okviru događaja  objavljene su izabrane publikacije na 47.konkursu,  za publikovanje u sljedećoj godini, među kojima je  i monografska publikacija MSc Irene Rajković, saradnice u nastavi na Arhitektonskom fakultetu UCG,  iz oblasti tehničkih nauka.

 

Broj posjeta : 472