Arhitektonski fakultet, 01.02.2020

Uspostavljena saradnja Arhitektonskog fakulteta i Društva konzervatora i restauratora Crne GoreX

U sklopu   projekta Metode i inovativna rješenja u istraživanjima i konzervaciji, prezentovanju i valorizaciji kulturnog nasljeđata koji vodi Društvo konzervatora i restauratora Crne Gore (DKRCG), a finansira Ministarstvo kulture,  uspostavljena je saradnja  sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta Crne Gore. Mr Zorica Stijepović, predsjednica DKRCG je navela da je fokus projekta očuvanje baštine  i jačanje prostornog identiteta, mogućnosti održivog korišćenja kulturnih dobara i  uključivanje u ekonomske tokove kroz različite oblike kulturnog turizma, preduzetništva i dr.

"S obzirom na to da je riječ o kompleksnom projektu u saradnji  sa Arhitektonskim fakultetom, predviđena je organizacija radionica, sesija, okruglih stolova, kao i predavanja nacionalnih i međunarodnih stručnjaka iz oblasti zaštite kulturne baštine. Učesnici radionica će biti i studenti arhitekture, koji su kadrovski resurs i motivatori za uspješnu implementaciju projekata od nacionalnog i međunarodnog značaja. Cilj je da se kroz predavanja i radionice, studentima arhitekture prošire znanja o značaju kulturnih dobara Crne Gore, što je ujedno i motivacija da budući rad usmjere na oblast zaštite kulturne baštine, s fokusom na graditeljsko nasljeđe", navela je Stijepović.

Do sada su održana dva bloka edukativnih predavnja na Arhitektonskom fakultetu. Prvi blok je bio namijenjen postdiplomcima i odnosio se na oblast zaštite graditeljskog nasljeđa, s akcentom na metodologiju naučnoistraživačkog rada. Tom prilikom su studenti upoznati s radom i ciljevima Društva, osnovnim pravilima i etičkim kodeksima konzervatorske struke kao i s projektom i planiranim aktivnostima. Predavanja su održali mr Zorica Stijepović, dipl. konz., Željko Kalezić i doc. dr Velibor Spalević. Učesnici u diskusiji su bili studenti magstarskih studija arhitekture. Teme drugog bloka predavanja su bile Primjena novih tehnologija, opreme i metoda mjerenja, snimanja i iscrtavanja postojećeg stanja tradicionalne arhitekture i nepokretne kulturne baštine i Rješavanje konstruktivne, statičke stabilnosti i sanacija nepokretnih kulturnih dobara. Predavanja su održali prof. dr Svetislav G. Popović i prof. dr Ilija Lalošević. Tokom predavanja su svoja praktična iskustva izložili arhitekte konzervatori, članovi DKRCG-a.

Društvo konzervatora i restauratora Crne Gore je osnovano krajem 2017. godine s glavnim ciljem da unaprijedi saradnju među različitim strukama i proflilima stručnih lica, koja se bave kulturnom baštinom iz domena svoje struke i poziva. Društvo danas već broji oko sto članova, među kojima su konzervatori i restauratori, arhitekte konzervatori, arheolozi, etnolozi, bibliotekari, istoričari umjetnosti, umjetnici i svi drugi poštovaoci izuzetno bogate kulturne baštine Crne Gore.

Uzimajući u obzir Deklaraciju Savjeta Evrope o ulozi nevladinih organizacija u oblasti kulturnog nasljeđa i njihovom značaju, utemeljenje i pravni osnov za organizovanost DKRCG neposredno su vezani za podsticanje i unapređivanje rada strukovnih udruženja predviđenog Nacionalnim programom razvoja kulture Crne Gore.

Ciljevi društva su vezani za unapređivanje aktivnosti na zaštiti kulturne baštine, čije se vrijednosti ogledaju u civlizacijskoj i kulturnoj slojevitosti nastaloj tokom milenijumskog istorijskog trajanja Crne Gore, koja je jedna od ključnih poluga njene međunarodne afirmacije.

Početkom 2019. godine je realizovana aktivnost Izrada konzervatorskog projekta i sprovođenje mjera konzervacije i restauracije serijske publikacije Sloboda ( San Francisko, 1893-1906).

Broj posjeta : 125