Arhitektonski fakultet, 06.02.2020

Sastanak sa prof. He Jie-om sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Tjanđinu u KiniX

Na Arhitektonskom fakultetu je upriličen sastanak sa profesorom dr. He Jie-om sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Tianđin-u u Kini, kome su, pored dekana fakulteta prof. dr. Svetislava Popovića prisustvovali i prodekanica za međunarodnu saradnju prof. dr. Slavica Stamatović Vučković kao i kolege sa Istorijskog institutua UCG, dr. Olga Pelcer Vujačići i dr. Igor Laković. Prof. Jie je gost Istorijskog instituta UCG kroz bilateralni projekat “GIS za lokalnu kulturnu baštinu: metodologija na osnovu primjera Kučke planine u Crnoj Gori i lokaliteta na kulturnoj ruti Peking-Tjanđin-Hebei u Kini” Ministarstva nauke Crne Gore.

Prof. Jie je održao prezentaciju o Arhitektonskom fakultetu u Tianđinu, kao i prikaz metodologija i tehnologija koja se koriste tokom istraživanja na terenu u Crnoj Gori, u sklopu bilateralnog projekta. Na sastanku je razmatran veliki broj mogućnosti za buduću saradnju između dva fakulteta, kako kroz zajednički naučno-istraživački rad profesora i saradnika, tako i kroz studentske projekte koji daju mogućnost studentima za dalja stručna usavršavanja na Univezitetu u Tianđinu.

Broj posjeta : 119