Arhitektonski fakultet, 13.03.2020

U periodu prekida redovne nastave Arhitektonski fakultet će sprovoditi nastavne aktivnosti onlineX

Poštovane kolege, 

Shodno Naredbi Vlade Crne Gore,  Zahtjevima Ministarstva zdravlja i Preporukama Inistituta za javno zdravlje, te Uputstvima Univerziteta Crne Gore, u obavezi smo da veći  dio vremena provodimo kod kuće i istovremeno održavamo kontinuitet u nastavnom procesu, u mjeri u kojoj je moguće.

U periodu prekida realizacije klasične nastave, usled prevencije od virusa COVID-19, Arhitektonski fakultet  informiše i upućuje profesore na privremeni oblik realizacije nastave,  elektronski, kroz, primarno, instalaciju i upotrebu ZOOM video aplikacije( instalirati na svojim desktop računarima, laptopovima, tabletima (moze i telefonu)).

Zoom aplikacija obezbjeđuje interaktivno učešće svih participanata i zamjenjuje klasičnu, fizičku učionicu. Zoom aplikacija je lider u modernim video komunikacijama širom svijeta, vrlo jednostavno funkcioniše, a visoko je rangirana i na univerzitetima, u realizaciji elektronskih sastanaka, konferencija, nastave i sl. Neke od mogućnosti su: interaktivna komunikacija, simultano dijeljenje ekrana, dijeljenje fotografija, video snimaka, dokumenata, online tabla za pisanje, crtanje,  HD video, snimanje Mp4 i dr. 

Zoom aplikacija je besplatna, uz ograničenja u dužini trajanja jednog sastanka i broja korisnika (40 minuta i 100 učesnika), ali se može  nakon prekida iznova uputiti poziv i neograničen je broj poziva kao i, po potrebi, obezbijediti hostovi za neograničeno korišćenje u broju učesnika i dužini trajanja aktivnosti.

Zvanični veb-sajt aplikacije je: https://zoom.us/ (dodatni tutorijali i pojašnjenja su poslata direktno na e-mail adrese profesora, saradnika i studenata).

Osim prethodnog, nastavni materijal profesori i saradnici mogu slati direktno predstavnicima studenata preko e-mail naloga ili postavljati na veb-stranicu fakulteta, na platformi sa nastavnim predmetima. Link: https://www.ucg.ac.me/osoblje/af

Vjerujem da je moguće, u periodu prekida redovne nastave,  osigurati redovnu online komunikaciju sa studentima,  održavati predavanja i vježbe online, te  dostavljati materijal studentima za pripremu polaganja kolokvijuma i ispita. 

Nadam se da ćemo, zajedničkim doprinosom, preventivno djelovati i umanjiti rizik od širenja virusa. Nadam se da ćemo uspjeti da aktuelne okolnosti prevaziđemo sa minimumom posljedica, da sačuvamo zdravlje i istovremeno održimo kontinuitet u realizaciji nastave i omogućimo uspješan završetak studijske godine.

Za sva dodatna pojašnjenja, pomoć, možete me kontaktirati.

p.s. Informacija je proslijedjena svim studentima  profesorima i saradnicima Arhitektonskog fakulteta, sa detaljnijim uputstvima, a profesorima i saradnicima proslijeđene e-mail adrese svih studenata, koje su prethodno dostavili njihovi predstavnici, kako bi link-pozivi za online predavanja bili poslati svima blagovremeno. 

Srdačno, 

doc.dr Svetlana K. Perovic 

prodekanka za nastavu

t:069 385 190

e:ceca.perovic1@gmail.com

svetlana.perovic@ucg.ac.me

 

Broj posjeta : 533