Arhitektonski fakultet, 15.03.2020

Kontakti predstavnika službi Arhitektonskog fakultetaPoštujući   Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG" br. 14/20,15/20), službe na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici su dostupne putem sledećih kontakt telefona i e-mail adresa:

Dekan

Prof.dr Svetislav G. Popović, kontakt tel. 069-101-747, e-mail: svetislav@ucg.ac.me

Dekanat-arhiva

Vesna Petrić, kontakt tel. 020-269-262, 068-017-005, e-mail: arhitektura@ucg.ac.me

Prodekanka za nastavu

Doc.dr Svetlana K. Perović, kontakt tel. 069- 385 -190, email: svetlana.perovic@ucg.ac.me, ceca.perovic1@gmail.com

Prodekanka za međunarodnu saradnju

Prof.dr Slavica Stamatović Vučković , kontakt tel. 069- 076-264, e-mail: slavicas@t-com.me

Prodekan za nauku

Prof.dr Ilija Lalošević, kontakt tel.069-366-540, e-mail: ilalos@t-com.me

Studenstka služba  

Radmila Gudelj, kontakt  tel. 069-054-203 , e-mail: radmila.gudelj@gmail.com, assluzba@ucg.ac.me

Milodarka Vuković, kontakt tel. 069-635-267

e-mail: assluzba@ucg.ac.me

Služba računovodstva

Ljiljana Vukčević, kontakt tel.: 067-384-726, e-mail: ljiljana@ucg.ac.me

Biblioteka

Sofija Stanković, kontakt tel. 067-736-987, e-mail: sofija@ucg.ac.me

Higijeničarka

Mirjana Vukoslavović, kontakt tel. 067-427- 435

Domar-portir

Ranko Vuković, kontakt tel. 069-448-332 

Sekretar

Sonja Popović, kontakt tel. 067-288-110, e-mail: sonjap@ucg.ac.me

Dokumenti

Broj posjeta : 636