Arhitektonski fakultet, 11.05.2020

Onlajn gostujuće predavanje- Prof. Zeković: Funkcije efemerne arhitekture: Dometi i poetike privremenog - 13. majaX

Najavljujemo treće onlajn gostujuće predavanje na Arhitektonskom fakultetu, koje će se održati u srijedu, 13.05.2020. 17h.

Predavač:

dr Miljana Zeković, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu – Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka

Moderatorka:

dr Svetlana K. Perović, prodekanka za nastavu, Arhitektonski fakultet, Univerzitet Crne Gore

Naslov predavanja:

Funkcije efemerne arhitekture: Dometi i poetike privremenog

Predavanje o funkcijama efemerne arhitekture, a ujedno i o funkcijama efemernih prostornih okvira, fokus ima u isticanju značaja privremenog u savremenoj arhitektonskoj praksi. Ova tema pripada ciklusu Arhitektura promjene, koji dr Miljana Zeković razvija sa svojim saradnicima, kroz višegodišnju studiju na temu efemerne arhitekture i efemernih prostora. U smislu dometa, gotovo nesaglediva, uloga tehnološki i/ili teorijski naprednih sredstava i misli u polju privremenog, otvorila je arhitekturi kao disciplini mogućnost realizacije trenutnih poetika, poput arhitekture atmosfere, arhitekture kontemplacije ili arhitekture simbola velike ideje. Vrijednost ovih poetika ogleda se u značaju prenešene poruke, ali i u promjeni koju korisnik ovih prostora ponese u sebi. Sa posebnim fokusom na neke od najljepših primjera efemernih arhitektonskih ideja i oblika, koji su obilježili pojedina prethodna Bijenala arhitekture u Veneciji, predavanjem se prenosi ideja o ljepoti trenutnog kao nosioca promjene prostorne percepcije. 

Dr Miljana Zeković je arhitekta. Zaposlena u zvanju vanrednog profesora na Univerzitetu u Novom Sadu (Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka), gdje već petnaest godina učestvuje u nastavi i vodi nastavu iz linije predmeta: Arhitektonsko projektovanje, Efemerna arhitektura, Scenska arhitektua, Arhitektura izložbi i događaja (na osnovnim studijama), kao i predmete iz domena kreativnih istraživanja na studijama master i doktorskog nivoa. Gostujući je profesor Univerziteta Umjetnosti u Beogradu (program doktorskih umetničkih studija – Višemedijska umjetnost), gdje drži nastavu iz predmeta Poetike višemedijske umjetnosti i Arhitektura graničnih prostora umjetnosti. Od 2013. do 2017. godine, bila je jedan od sedam članova izvršnog odbora najveće i najuticajnije svjetske organizacije koja djeluje u proširenom polju pozorišta – OISTAT. Miljana je suosnivač i aktivan član dva neprofitna arhitektonski orijentisana udruženja (Efemera kolektiv http://ephemeracollective.org/ i Baza – Platforma za prostorne prakse http://mismobaza.org/ ). Bavi se istraživanjima u domenu dizajna prostora i prostornih praksi, fenomenologije prostora, transdisciplinarnih kustoskih praksi i interdisciplinarnih eksperimenata u polju arhitekture i njoj korelirajućih disciplina. Iskusan je organizator i lider interdisciplinarnih radionica i drugih eksperimentalnih formata za arhitekte, performere, dizajnere i ostale kreativce, sa dugogodišnjim internacionalnim iskustvom – Novi Sad, Beograd, Subotica (Srbija); Banjaluka (BiH); ISDSWE Peking, 2011, 2012 (Kina); WSD2013 Kardif, Vels (UK); PQ2015 Prag (Češka Republika); Edinburg i Glazgov, 2017, Škotska (UK); WSD2017 Tajpej (Tajvan) i EUREKA 2018 Kaohšjung (Tajvan); Manila 2018 (Filipini); Tampere 2018 (Finska) i PQ2019 Prag (Češka Republika).

Predavanje je otvoreno za sve zainteresovane slušaoce, a istom će biti moguće  pristupiti preko Zoom aplikacije. Pristupni link je dostupan ispod.

Svetlana Perovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Svetlana Perovic's Zoom Meeting
Time: May 13, 2020 05:00 PM Montenegro

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/2983036918?pwd=VzNNdllqTGtNRnhBcGphMmJ3aVlRUT09

Meeting ID: 298 303 6918
Password: 054354

Broj posjeta : 351