Arhitektonski fakultet, 27.05.2020

GEA (Geo Eko-Eko Agro) Međunarodna konferencija počinje sjutraX

Univerzitet Crne Gore

GEA (Geo Eko-Eko Agro) Međunarodna konferencija

28-29. maj 2020., Podgorica, Crna Gora

 

Studijski program za geografiju Filozofskog fakulteta, te Biotehnički i Arhitektonski fakultet u prostorijama Rektorata Univerziteta Crne Gore u četvrtak, 28. maja 2020. sa početkom u 10:00 h svečano otvaraju Međunarodnu GEA (Geo Eko-Eko Agro) konferenciju.  

 

Međunarodna GEA (Geo Eko-Eko Agro) konferencija zamišljena je kao događaj na kojem će istraživači iz oblasti geonauka, ekologije, ekonomije i poljoprivrede, kao i iz oblasti eko-arhitekture i ruralne arhitekture, predstaviti svoje naučne priloge. Cilj konferencije je da bude mjesto susreta naučnika iz gotovo cijelog svijeta koji će razmjenjivati iskustva, mišljenja i ideje o temama koje su predmet rada Konferencije. Zbog specifične situacije vezano za korona pandemiju, skup je ovoga puta organizovan online, putem interneta, što je bio poseban izazov za organizatora ovog Skupa.

 

Međunarodni tim GEA (Geo Eko-Eko Agro) konferencije, predvođen profesorom  Veliborom Spalevićem sa Univerziteta Crne Gore, nastoji objedniti naučna istraživanja i prakse. Ideja je uspostavljanje novih mostova između istraživača iz regiona i šire; da se upoznaju i ostanu dalje međusobno povezani.


Sada, na kraju maja 2020. godine predstavljamo rezultate istraživanja među kolegama na seriji formalnih sastanaka ove Konferencije, a kasnije i u neformalnoj komunikaciji: o aktuelnoj inicijativi prilagođavanja i otpornosti na uticaje klimatskih promjena i približavanju održivog upravljanja prirodnim resursima poljoprivredoj proizvodnji, šumarstvu, ekonomiji i ekologiji.


Mladi istrazivači regije imaće mogućnost sticanja novih znanja, iskustva, umrežavanja i učesća u diskusijama. Pružićemo kolegama mogućnost prezentacije svojih studentskih radova na posebnoj sesiji za mlade istraživače.


Ova medjunarodna konferencija učiniće sve učesnike poznatijim imenima u akademskim krugovima naše regije, potvrdivši istovremeno da su sami aktivni članovi akademske zajednice. Pruža se prilika za upoznavanje sa različitim gledištima i stavovima, kao i za učenje novih ideja i praćenje aktuelnih trendova u jednom drugačijem okruženju od onoga koje imamo svakodnevno.

 
Sažeci naučnih radova (225) predstavljeni su u Knjizi sažetaka. Radovi u cjelini biće publikovani u Zborniku radova. Obje će knjige biti dostupne putem Interneta na web stranici konferencije: www.gea.ucg.ac.me

 

Program rada na svečanom otvaranju Konferencije vodiće profesor Velibor Spalević, predsjedavajući Naučnog odbora GEA konferencije, a učesnicima će se obratiti u ime Počasnog odbora Konferencije prof. dr Danilo Nikolić, rektor Univerziteta Crne Gore, dr Sanja Damjanović, ministarka nauke Crne Gore; gospodin Aleksandar Bogdanović, ministar kulture Crne Gore, prof. dr Sanja Radonjić, predsjednik Organizacionog odbora Konferencije, te Vanja Bošković, predsjedavajući Odbora mladih istraživača Konferencije.

 

Pored organizatora iz Crne Gore, učesnicima će se obratiti prof. dr Miodrag Zlatic (Online), donedavni predsjednik, a sada zamjenik Svjetske organizacije za zaštitu zemljišta i voda (World Association of Soil and Water Conservation – WASWAC); potom Dr. Mariana Golumbeanu (Online), potpredjednica Balkanske asocijacije za zaštitu životne sredine (Balkan Environmental Association - B.EN.A.); prof. dr Radovan Pejanović, počasni predsjednik društva agrarnih ekonomista Balkana. Program konferencije će pored Spalevića i Radonjić, voditi još i prof. dr Goran Škatarić, prof. dr Svetislav G. Popović, te prof. dr Zoran Jovović, sa Univerziteta Crne Gore. Od inostranih učesnika, sesije će online voditi Patrick Ken Kalonde, Guilherme Henrique Expedito Lense, Paul Sestras, Shachi Pandey, Ana Velimirović, Devraj Chalise, Abdessalam Ouallali, Bin Wang, Zeinab Hazbavi, Livia Nistor-Lopatenco, Milić Čurović, Walter Finsinger, Tihomir Florijančić, Vera Popović, Jelena Ješić, Morteza Behzadfar.


Zanimljivo je istaći da će na Konferenciji biti predstavljeno 225 naučnih radova, pripremljenih od strane 435 istraživača, koji odlaze iz oko 40 zemalja širom svijeta. Tokom dva dana toka Konferencije Online bice 40 usmenih izlaganja, a istraživači će izložiti svoje radove i putem 170 postera. Od imena koja su dostupna na spisku učesnika posebno treba istaći najveća imena iz ove oblasti među kojima se referatima predstavljaju Atsushi Tsunekawa (Japan), Paolo Billi (Japan), Artemi Cerda (Španija), Valentin Golosov (Rusija), Saskia Keesstra (Holandija), Lalit Kumar (Australija), Sezai Ercıslı (Turska), Seyed Hamidreza Sadeghi (Iran), Max Leandro Naves Silva (Brazil), Nigussie Haregeweyn, Paul Kristiansen, Jesús Rodrigo Comino, naš akademik Gordan Karaman, Teodor Rusu. Svi navedeni istraživači su autori sa naučnim opusom od preko 100 do 400 naučnih radova objavljenih u međunarodnim renomiranim časopisima (WoS, SCOPUS).

 

Dodatne informacije

Velibor Spalevic, Filozofski fakultet UCG, +382 67 201 222

Svetislav G. Popović, dekan, Arhitektonski fakultet UCG, +382 69 101 747

Goran Barović, dekan, Filozofski fakultet, UCG, +382 67 515 515

Božidarka Marković, dekanka, Biotehnički fakultet, UCG, +382 69 647 709

Goran Škatarić, Nacionalni parkovi Crne Gore, +382 67 255 545

Medijske objave:

https://www.pobjeda.me/clanak/medunarodna-onlajn-konferencija-pocinje-sjutra-u-rektoratu

Clara Armaroli coautore di Keynote a GEA (Geo Eco-Eco Agro) International Conference
http://www.iusspavia.it/-/gea-geo-eco-eco-agro-international-conference

 

Broj posjeta : 395