Arhitektonski fakultet, 16.07.2020

Poziv za učešće studenata Univerziteta Crne Gore: Izložba povodom obilježavanja 250 godina od rođenja Ludvig van Betovena 

MUZIČKA ARHITEKTURA LUDVIG VAN BETOVENA

Arhitektonski fakultet u Podgorici u septembru 2020. godine obilježava 18 godina postojanja studijskog programa Arhitektura. Povodom Dana fakulteta, u kontinuitetu se organizuju izložbe studentskih projekata, a ove godine, u saradnji sa Ambasadom SR Njemačke, planirano je izložbu upotpuniti multi (inter) disciplinarnim sadržajem, koji treba da doprinese obilježavanju 250 godina od rođenja jednog od najvećih svjetskih muzičara i kompozitora svih vremena, Ludvig van Betovena. U tom pravcu, ideja je, da odabrani timovi studenata Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, ali i studenti partnerskih fakulteta, pod mentorstvom profesora i saradnika, ponude arhitektonski, urbanistički i dizajnerski odgovor na temu života i djela Betovena (u tekstualnom i grafičkom formatu). Ovaj univerzalno značajan jubilej, obilježiće brojne institucije širom svijeta, čime bi Arhitektonski fakultet postao dio globalne mreže koji slavi jubilarnu godinu od rođenja ovog velikog umjetnika.

,,Arhitektura je okamenjena muzika’’, čuvena je izreka Fridrih Fon Šelinga, koji aludira na uzajamnu povezanost i sinergiju arhitekture i umjetnosti. Interdisciplinarnost koju nalaže savremeno doba, još jednom nas obavezuje da promišljamo kompleksnije, a ovaj povod i tema upravo provociraju takav pristup. U tom smislu, potrebno je da kandidat / grupa studenata, ‘’dekonstruišu’’ stvaralački opus Betovena, prevodeći njegovu muziku, njegovu dramatičnu i senzitivnu stvaralačku energiju,  ali i njegove ideale o slobodi, na polje arhitekture i arhitektonskog jezika.

Svjetski poznat primjer uspješne prakse u ovoj oblasti, ističe se rad i djelo italijanskog arhitekte i grafičkog dizajnera Federico Babine, koji je dominantno svoj stvaralački opus usmjerio upravo na prevođenje umjetnosti na polje arhitekture. On je, tumačeći najpoznatija ostvarenja iz oblasti muzike, filma, poezije, transponovao njihovu ideju i koncept u arhitektonsko djelo – objekat, prezentujući ga pri tom kroz savremen grafički jezik – plakat (više na: https://federicobabina.com/). Samim tim, u ovom procesu mogu učestvovati I studenti drugih oblasti, koje ne moraju nužno biti povezane sa muzikom i umjetnošću uopšte.

Studentima se ostavlja sloboda u izboru motiva koji će obraditi iz impozantne Betovenove biografije i stvaralaštva.

Prezentacija rješenja će biti prikazana u digitalnoj formi i u vidu plakata dimenzija 100x300cm (portrait), u visokom kvalitetu rezolucije.

*Templejt će naknadno biti dostavljen učesnicima. 

Studentima se ostavlja mogućnost umrežavanja sa kolegama – studentima sa drugih univerzitetskih jedinica, u cilju kreiranja inovativnog, savremenog i interdisciplinarnog rješenja.

Konsultacije sa mentorima će se obavljati preko zoom aplikacije.

Mentorski tim:

Doc.dr Svetlana Perović, dia

MSc Ema Alihodžić Jašarović,saradnik

Bojana Raspopović, saradnik

 

Rok za finalnu predaju rada: 31.08.2020.godine

 

Kontakt za prijavu i predaju rada:

svetlana.perovic@ucg.ac.me

emajasarovic@gmail.com

bojana.raspopovic@gmail.com

Dokumenti

Broj posjeta : 470