Arhitektonski fakultet, 25.07.2020

Proširena lista za upis kandidata koji su položili prijemni ispitX

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore odobrio je dodatnih 17 kandidata za prijem na Arhitektonski fakultet, na prijedlog Fakulteta i Senata Univerziteta Crne Gore. Proširenje liste za upis se odnosi  na kandidate koji su položili prijemni ispit, a na rang listi su zauzeli poziciju preko  Konkursom definisanog broja 60. Lista kandida je dostupna u prilogu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće  se nakon dobijene saglasnosti  Vlade Crne Gore, saopštio je  predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, prof.dr Duško Bjelica.

Upis primljenih kandidata će se vršiti nakon godišnjeg odmora, koji se završava 31.avgusta 2020. Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Nastava u studijskoj 2020/21.godini počeće 28.septembra 2020.

Čestitamo svim kandidatima koji su stekli pravo da se upišu na Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore.

Dobrodošli!

 

Prodekan za nastavu, 

prof.dr Svetlana K. Perović

Dokumenti

Broj posjeta : 788