Arhitektonski fakultet, 23.07.2020

Svetlana K. Perović izabrana za dekanku Arhitektonskog fakultetaNa sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, koja je održana 22.jula 2020. godine, izabrana je prof.dr Svetlana K. Perović za dekanku Arhitektonskog fakulteta, za mandatni period 2020-2023. Perović je oktuelna prodekanka za nastavu Arhitektonskog fakulteta.

Odluka je donesena na prijedlog Vijeća Arhitektonskog fakulteta i uz mišljenje Rektora Univerziteta Crne Gore, prof.dr Danila Nikolića.

Perović će stupiti na dužnost 6. decembra 2020. godine, po isteku tekućeg mandata aktuelnog dekana, prof. dr Svetislava G.Popovića.

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/84024-uoucg-svetlana-k-perovic-nova-dekanka-arhitektonskog-fakulteta-na-filozofskom-pocinje-mandat-dekanke-tatjane-novovic

Broj posjeta : 297