Arhitektonski fakultet, 16.08.2020

Novo izdanje monografske publikacije Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u pripremi je za štampuX

Nakon prvog, dvojezičnog izdanja Monografske publikacije koja je objavljena povodom 10 godina postojanja Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u Podgorici, 2016. godine,  u kontinuitetu je pripreman materijal za novo izdanje, koje je u završnoj fazi  za publikovanje u 2020.godini.

U sadržaju publikacije fokus je stavljen na prezentaciju studijskog programa i  sjajnih rezultata nastavnih aktivnosti studenata pod mentorstvom profesora i saradnika Arhitektonskog fakulteta. Osim aktivnosti na fakultetu, prikazane su i brojne vannastavne aktivnosti: studentske  radionice, izložbe,  publikacije, nagrade i priznanja i dr.

Glavni cilj publikacije, koja će i ovom prilikom biti izdata na crnogorskom i engleskom jeziku, u štampanoj i elektronskoj verziji,  je kontinuirano publikovanje i diseminacija  rezultata koje studenti ostvaruju  na  Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i šire. Na ovaj način će rezultati rada naših studenata i Fakulteta biti dostupni stručnoj i kulturnoj javnosti, na lokalnom i međunarodnom nivou.

U pripremi tekstualnog i grafičkog materijala, učestvovali su primarno profesori i saradnici Arhitektonskog fakulteta, ali i profesori sa drugih organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, koji su angažovani u nastavi na Arhitektonskom fakultetu. 

Urednici novog izdanja Monografske publikacije su aktuelni dekan Fakulteta, prof.dr Svetislav G. Popović i prodekanka za nastavu, prof.dr Svetlana K. Perović

 

Broj posjeta : 568