Arhitektonski fakultet, 21.08.2020

Prijave za DAAD stipendije za 2021/22.X

Programi Njemačke službe za akademsku razmjenu za 2021/22. godinu za Crnu Goru, koji se odnose i na oblast Arhitekture slijede u nastavku:

 

Studenti i diplomirani studenti osnovnih studija

Ljetnji kursevi njemačkog jezika za strane studente i diplomirane studente

Rok za prijave: 01. decembar

 

Diplomirani studenti

Studijske stipendije – master studije za sve oblasti

Rok za prijave: 16. novembar

 

Studijske stipendije– Master-/postdiplomske studije u oblasti arhitekture

Rok za prijave: 30. septembar

Prijava za: DAAD Bonn

 

Doktorandi, Postdoktorandi i naučnici

Istraživačke stipendije – godišnje stipendije za doktorande 

Rok za prijave: 16. novembar

Istraživačke stipendije – kratkoročne stipendije

Rok za prijave: 16. novembar i 30. april

Istraživačke stipendije –  završetak doktorata u Njemačkoj

Rok za prijave: 16. novembar

Istraživačke stipendije – Bi-nacionalni programi/ Cotutelle

Rok za prijave: 16. novembar

 

Univerzitetski profesori i naučni kadar

Radni boravci za univerzitetske profesore –  umjetnost i arhitektura

Rok za prijave: 16. novembar i 30.april

Istraživački boravci za akademko nastavljno osoblje i naučni kadar

Rok za prijave: 16. novembar i 30. april

 
Detaljne opise stipendija i rokove prijave, te način apliciranja dostupni su na linku www.funding-guide.de.
 
Broj posjeta : 672