Arhitektonski fakultet, 25.09.2020

Raspored nastave za prvu godinu studija u zimskom semestru 2020/21.X

Nastava počinje 28.09.2020. 

Raspored nastave se nalazi u prilogu, kao i spiskovi studenata po grupama.

Sve potrebne instrukcije studenti će dobiti od predmetnih nastavnika na prvom času predavanja.

Obavezno je poštovanje mjera NKT-a( nošenje maski, distanca), u cilju  ograničavanja širenja infekcije koju izaziva virus COVID-19.

Studenti  su u obavezi da se priključe na moodle platformu Centra informacionog sistema(CIS) UCG, preko akademskih kredencijala. 

Zahtjev za dobijanje akademskih kredencijala,  potrebno je da posalju CIS-u, kako bi iste dobili. Link: 

https://aktivirajnalog.edu.ucg.ac.me/

Moodle platforma će služiti studentima primarno za preuzimanje materijala i informacija od strane predmetnih nastavnika i saradnika za predmete na kojima su angažovani. Pristup Moodle platformi će biti omogućen za svakog studenta preko kredencijala koje dobiju iz CIS-a.  

 

 

 

 

Kontakt Studentska služba

e: assluzba@ac.me

Kontakt prodekanka za nastavu

prof.dr Svetlana K. Perović

tel: 069 385 190

e: svetlana.perovic@ucg.ac.me

Dokumenti

Broj posjeta : 2482