Arhitektonski fakultet, 09.10.2020

Studenti Arhitektonskog fakulteta nastavljaju sa istraživanjima na terenuU okviru predmeta Zaštita i revitalizacija graditeljskog nasljeđa, studenti četvrte godine će se u zimskom semestru ove studijske godine baviti temom koja je vezana za lokaciju nekadašnje kasarne “Morača”.

Studenti su 07.10.2020. u sklopu drugog predavanja i vježbi obišli lokaciju koja će biti predmet njihovog rada u okviru semestralnog zadatka, zajedno sa predmetnim nastavnikom prof.dr Ilijom Laloševićem i saradnicama u nastavi MSc Irenom Rajković  i Mr Slađanom Lazarević.

U toku obilaska lokacije studenti su imali priliku da od strane predmetnog nastavnika čuju značajne informacije o objektima koji će biti tema njihovog istraživanja, ali isto tako i da urade određena snimanja postojećeg stanja, mjerenja, naprave fotodokumentaciju tj. učine prve korake u sprovođenju mjera zaštite ovih objekta važnih, sa više društveno-istorijskih aspekata.

Broj posjeta : 420