Arhitektonski fakultet, 12.10.2020

Studenti Arhitektonskog fakulteta istražuju lokacije za implantaciju novih koncepata kolektivnog stanovanja u PodgoriciU okviru predmeta Arhitektonsko projektovanje 1, koji vodi prof.dr Rifat Alihodžić, studenti druge godine će se u zimskom semestru 2020/21. studijske godine baviti projektovanjem jedinica kolektivnog stanovanja. Studenti su 9. oktobra 2020. godine prezentovali prostorne analize obavljene tokom obilaska tri lokacije u Podgorici koje su predmet njihovog rada u okviru semestralnog zadatka.

Prilikom obilaska zadatih lokacija u centru grada (u ulici Miljana Vukova i na uglu ulica Miljana Vukova i ulice Balšića), studenti su imali priliku da razgovaraju sa stanarima objekata koji su predmet ovogodišnjeg zadatka na temu "ekstrakcija > implantacija". Tim su se, sa aspekta korisnika prostora, upoznali sa aktuelnom problematikom stanovanja na ovim dvjema lokacijama, što će, vjerujemo, poslužiti kao vrijedni ulazni parametri u procesu projektovanja koje slijedi u nastavku semestra. Na lokaciji planiranog slobodnostojećeg objekta kolektivnog stanovanja u naselju Momišići, u neposrednoj blizini rijeke Morače, studenti su se bavili urbanističkom analizom postojećeg konteksta i diskutovali o uočenim potencijalima koji pružaju mogućnost za istraživanje novih vizija stanovanja, koje se baziraju na razvijanju svijesti o ekološki (samo)održivim modelima.

Nakon obilaska lokacija u naselju Momišići, kao i dvije u Novoj Varoši, studenti su imali priliku da od strane predmetnog nastavnika i saradnika dobiju upustva za dalje analize postojećeg stanja i započnu rad na stvaranju novih koncepata stanovanja. Pored prof. Alihodžića, sa studentima će u toku semestra raditi saradnici u nastavi: Mr Marija Bojović, MSc Sanja Paunović Žarić, Dr Goran Ivo Marinović i MSc Marija Ćaćić.

Broj posjeta : 439