Arhitektonski fakultet, 29.10.2020

Studenti završne godine Arhitektonskog fakulteta na stručnoj praksi u dvanaest crnogorskih firmiStudenti pete godine Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prema nastavnom planu, u zimskom semestru, obavljaće stručnu praksu u nekoj od dvanaest crnogorskih firmi sa kojima je Arhitektonski fakultet sklopio ugovor. 

Studenti će imati priliku da se uključe u proces izrade arhitektonskih i urbanističkih projekata, projekata enterijera, kao i izgradnje objekata, u sklopu projektnog biroa ili na gradilištu.

Verifikovane ugovore potpisuje dekan fakulteta, poslodavac firme u kojoj će biti obavljena stručna praksa i student.

Firme sa kojima je potpisan ugovor su: Inkoplan, Podgorica; Structur Arch Group, Podgorica; Studio IFA,Tivat; QBC, Podgorica; Dizarh, Podgorica; Gradnja, Bijelo Polje; Arhitektonski atelje, Podgorica; Master inženjering, Podgorica; Urban Invest, Podgorica; Urban Studio, Podgorica; Ing Invest, Danilovgrad; Unipred, Bijelo Polje.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i aktima Univerziteta Crne Gore, sprovođenje praktične nastave je obavezan  segment nastavnog procesa na Univerzitetu Crne Gore. 

Ugovori o realizaciji praktične nastave van Univerziteta Crne Gore (kod poslodavca), definisani su od strane Univerziteta Crne Gore i sprovode se na organizacionim jedinicama u skladu sa nastavnim planom i programom fakulteta.

Praktična nastava predstavlja sastavni dio procesa nastave, koji podrazumijeva praktičan rad studenata u cilju sticanja praktičnih znanja, vještina i kompetencija za nesmetano  uključivanje na tržište rada, koja se obavlja u okviru nastavne i naučnoistraživačke infrastrukture Univerziteta Crne Gore, odnosno organizacione jedinice, ili praksom kod poslodavca, u odgovarajućim privrednim subjektima.

 

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/studenti-zavrsne-godine-arhitektonskog-fakulteta-na-strucnoj-praksi/

https://www.portalanalitika.me/clanak/studenti-zavrsne-godine-arhitektonskog-fakulteta-na-strucnoj-praksi-u-dvanaest-crnogorskih-firmi

http://rtcg.me/vijesti/drustvo/297687/studenti-arhitektonskog-na-strucnoj-praksi.html

https://www.antenam.net/drustvo/176345-studenti-zavrsne-godine-arhitektonskog-fakulteta-na-strucnoj-praksi-u-dvanaest-crnogorskih-firmi

https://volimpodgoricu.me/2020/10/29/studenti-zavrsne-godine-arhitektonskog-fakulteta-na-strucnoj-praksi/

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 619