Arhitektonski fakultet, 10.11.2020

Digitalna izložba u organizaciji Arhitektonskog fakulteta uz podršku Ambasade SR Njemačke u PodgoriciMUZIČKA ARHITEKTURA LUDVIGA VAN BETOVENA                                                                                               

povodom obilježavanja 250 godina od rođenja velikog kompozitora

www.250yearsbeethoven.me

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore, priredio je, uz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke u Podgorici, digitalnu izložbu ,,Muzička arhitektura Ludviga van Betovena’’, povodom obilježavanja 250 godina od rođenja velikog kompozitora. 

Aktuelna situacija uslovljena virusom Covid 19, kao i proširene digitalne mogućnosti, opredijelile su da pripremljeni izložbeni materijal bude virtuelno smješten (virtual tour) u konkretni fizički prostor konstruktivnog skeleta bivše fabrike “Radoje Dakić” u Podgorici, koji je inicijalno trebao da posluži kao ambijent za realizaciju klasične izložbe.

Virtuelna postavka, kao alternativni oblik izlaganja, u koncepciji prof. dr Svetlane Perović, dostupna je na linku: www.250yearsbeethoven.me.

U okviru ovog projekta, studentkinje i studenti Arhitektonskog fakulteta su uz pomoć mentorskog tima u sastavu: prof.dr Svetlana K. Perović, MSc Ema Alihodžić Jašarović i Bojana Raspopović, svoj doprinos temi artikulisali ka interdisciplinarnom i interaktivnom tretmanu dva snažna polja djelovanja, arhitekture i muzike, a krajnji  cilj je bio “dekomponovanje” i prevođenje  izabranih sekvenci stvaralačkog opusa Betovena na polje arhitekture i arhitektonskog jezika.

Dvomjesečni proces je rezultirao sa devet konceptualnih rješenja, rađenih individualno ili u timu, a koji integrišu grafičke radove sa pratećim tekstualnim eksplikacijama, izložbene panoe, te audio-vizuelne doprinose kratkog formata. Prezentacija studentskih radova upriličena je u dvojezičnoj formi, u digitalnom formatu  i kao prva virtuelna izložba realizovana u organizaciji Arhitektonskog fakulteta u Podgorici.

Audio-vizuelnom sadržaju moguće je pristupiti preko youtube kanala Arhitektonskog fakulteta u Podgorici: https://www.youtube.com/channel/UCpNLf37Y2IzlwLx0WAgoITA, a kompletan izložbeni materijal dostupan je na internet stranici Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Katalog studentskih radova  nalazi se  u prilogu objave, a isti će biti dostupan i u štampanom obliku.

Studenti učesnici u projektu su: Irena Radulović, Bojana Krivokapić, Andrej Riger, Milica Labudović, Jovo Čeprnić, Kristina Radović, Žaklina Nježić, Sofija Poleksić, Šćepan Popović, Marija Radonjić, Dušica Božanović, Vladimir Fatić i Zorica Dragović (Metalurško -tehnološki fakultet).

Projekat je  finansijski podržala Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici.

Rukovodstvo Arhitektonskog fakulteta u Podgorici duguje zahvalnost Ambasadi Savezne Republike Njemačke na kontinuiranoj uspješnoj saradnji i podršci.

 

Medijske objave:

https://www.cdm.me/kultura/muzicka-arhitektura-ludviga-van-betovena/

https://www.portalanalitika.me/clanak/arhitektonski-fakultet-priredio-digitalnu-izlozbu-muzicka-arhitektura-ludviga-van-betovena

https://fosmedia.me/kultura/digitalna-izlozba-u-organizaciji-arhitektonskog-fakulteta-uz-podrsku-ambasade-sr-njemacke-u

Dokumenti

Broj posjeta : 1107