Arhitektonski fakultet

Odbrane Završnih radova_program 5+0
ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA , PROGRAM  5+0

15.10.2021

14:15 h,sala 002 – kandidatkinje: Ksenija Rakočević 05/16, Sara Perović 16/16 i Nađa Milaš 29/16 

Naziv teme:

POTENCIJALI ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE U FUNKCIJI RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA U CRNOJ GORI

prof.dr Svetlana K. Perović, mentor,

prof.dr Slavica Stamatović Vučković, komentor

prof.dr Svetislav G. Popović, predsjednik komisije,

prof.dr Sanja Peković, član komisije

doc.dr Vladimir Bojković, član komisije

19.10.2021

14:00 h,sala 002 - kandidat Ana Popović 05/16 

Naziv teme:

OČUVANJE GRADITELJSKOG NASLEĐA SKADARSKOG JEZERA NA PRIMJERU ZAŠTITE I REVITALIZACIJE  ŽABLJAKA CRNOJEVIĆA

prof.dr Ilija Laloševič, mentor,

prof.dr Dušan Vuksanović, predsjednik komisije,

doc.dr Vladimir Bojković, član komisije

15:00 h,sala 001- kandidati Ivana Burić 36/16 i Marija Nišavić 34/16

Naziv teme:

PRINCIPI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U PROCESU PROJEKTOVANJA STAMBENOG NASELJA SADINE

prof.dr Dušan Vuksanović, mentor,

prof.dr Svetlana Perović, predsjednik komisije,

prof.dr Rifat Alihodžić, član komisije

Doc.dr Vladimir Bojković, član komisije

15:00 h, sala 002- kandidat Vasilije Dašić 30/16,

Naziv teme:

MEMORIJALNI PROSTORI PLAVA KAO POKRETAČI URBANOG I RURALNOG RAZVOJA

prof. dr Svetislav Popović, mentor,

prof.dr Dragan Komatina, predsjednik komisije,

prof. dr Ilija Lalošević, član komisije

16:15 h,sala 002- kandidat Jelena Živković 49/16,

Naziv teme:

SAVREMENI PRINCIPI ZAŠTITE FORTIFIKACIJE NA PRIMJERU REVITALIZACIJE TVRĐAVE ONOGOŠT

prof. dr Ilija Lalošević, mentor,

doc.dr Vladimir Bojković, predsjednik komisije,

prof. dr Svetislav Popović, član komisije

20.10.2021

13:30 h,sala 102- kandidat Pavle Tvrdišić 42/16

Naziv teme :

OPERSKA KUĆA KAO NOVI REPER OBJEKATA SPEKTAKLA PODGORICE

prof.dr Rifat Alihodžić, mentor,

prof.dr Dragan Komatina, predsjednik komisije,

prof.dr Dušan Vuksanović, član komisije

15:00 h,sala 102- kandidat Nikola Bulatović 45/16,

Naziv teme:

IMPLEMENTACIJA NOVIH SADRŽAJA U CILJU RAZVOJA KULTURNE SCENE PODGORICE

prof. dr Rifat Alihodžić, mentor,

prof. dr Slavica Stamatović Vučković, predsjednik komisije,

doc.dr Vladimir Bojković, član komisije

 

Broj posjeta : 181

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.