Arhitektonski fakultet, 07.02.2018

DNEVNA EVIDENCIJA PRISUSTVA NA FAKULTETU_obaveza nastavnika i saradnikaU skladu sa  prethodno najavljenim mehanizmom dnevnog pracenja nastave na Univerzitetu, od ponedjeljka, 12.02. 2018. isti stupa na snagu( www.evidencija.ucg.ac.me). 
 
Dakle, neophodno je prije početka nastave na određenom predmetu, odštampati (uputstvo u prilogu), formular za  evidenciju iz CIS baze (dnevna prisutnost studenata) i isti popunjen, nakon završenih predavanja/vježbi, dostaviti na šalter studentske službe (osoba zadužena Mila Vukovic), u periodu 08-16h,  koji ce se, na dnevnom nivou, prosledjivati u bazu CIS. 
 
Ukoliko neko od profesora, iz nekog razloga, ne može  odštampati formular iz CIS baze, može isti preuzeti i na šalteru studentske službe ili od saradnika na predmetu.
 
Popunjeni formulari,  isključivo za nastavu koja se održava poslije podne, moci ce da se predaju sjutra dan, iz razloga što  arhiva fakulteta radi do 16h.  Svaki formular sadrži datum na dnu stranice, koji potvrđuje usklađenost nastave sa definisanim rasporedom. 
 
U slučaju da se, iz nekog razloga, opravdano, ne moze realizovati nastava u definisanom terminu (odlazak na konferenciju, razmjenu, bolest,....), nastavnik/saradnik je u obavezi da informise prodekana za nastavu o tome, u pisanoj formi, sa dokaznim materijalom, kao i predlog nadoknade časova, odnosno predlog  zamjene drugog nastavnika/saradnika, koji će realizovati nastavu u tom terminu.
 
Dakle, ukupno 15 nedjelja nastave ( prilog Akademski kalendar), podrazumijeva 15 popunjenih formulara poslatih u CIS bazu, za predavanja, odnosno 15 za vježbe, za svaki predmet posebno. Podrazumijevaju se i kolokvijumi u nastavnom procesu, tako da je, i u tom slučaju, evidenciju neophodno sprovesti.
 
Molim vas da se pridržavamo Akademskog kalendara i Rasporeda realizacije nastave.
 
Za sva dodatna pitanja, možete me kontaktirati u svako doba.
 
Prodekanica za nastavu, 
doc. dr Svetlana K. Perović

Dokumenti