Arhitektonski fakultet, 18.02.2018

Prijava teme_Završni radU prilogu su dostupne, grupe studenata i dodijeljeni mentori i saradnici, za realizaciju Završnih specijalističkih radova. 

Formular za prijavu teme, koji treba da bude popunjen i potpisan od strane studenta i mentora, dostaviti u toku sljedeće sedmice u st. službu fakulteta. 

Dokumenti