Arhitektonski fakultet, 10.03.2018

POZIV_KONKURS ZA ANGAŽOVANJE SARADNIKA U NASTAVI_HONORARNOPoziv za zainteresovane  kandidate da se jave na Konkurs za  prijem dva saradnika u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, za ljetnji  semestar studijske 2017/18 godine, na period od tri mjeseca. 

Konkurs je raspisan u listu Dnevne novine, 08.03.2018. i otvoren je 8 (osam) dana.

Potrebni dokumenti: 

1. Prijava na konkurs 

2. Original ili ovjerena kopija diplome 

3. CV

Dokumenta je potrebno dostaviti neposredno ili poštom u prethodno navedenom roku,

na adresu: Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81 000 Podgorica

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.