Arhitektonski fakultet, 26.06.2017

Savremeni materijali u Zaštiti i obnovi nepokretnih kulturnih dobara, 28.06. 2017.godine u 10.00 časova