Arhitektonski fakultet, 18.07.2020

Elektronsko slanje ispitnih prijava za septembarski rok 2019/20.Prijave ispita za septembarski ispitni rok, za sve nivoe studija, studenti će slati  elektronski (preko e-maila) od 20. do 22. jula 2020. godine.

Procedura za prijavu ispita u septembarskom roku je sljedeća:

1. Preuzeti formular za prijavu ispita (word fajl iz priloga);

2. Čitko popuniti tražene podatke u formularu i potpisati isti;

3. Na žiro račun Arhitektonskog fakulteta (510-12820-89) uplatiti iznos od 5€ za svaki prijavljeni ispit (u skladu sa odlukom UPRAVNOG ODBORA UCG broj 2-248 od 17. jula 2020. godine);

4. Skenirati popunjeni formular i uplaticu, i poslati kao jedan pdf fajl na mail adresu assluzba@ucg.ac.me , najkasnije do 22. jula 2020. godine, do 16h.

Studenti koji nijesu izmirili dugovanja ne mogu prijaviti ispit za septembarski ispitni rok.

 

Napomena: Veličina skeniranog dokumenta mora biti manja od 5 MB.

Dokumenti

Broj posjeta : 1743