Prirodno-matematički fakultet, 19.02.2018

Podjela po grupamaPrvu grupu čine studenti sa brojevima indeksa od 7/15 do 15/14 (izuzimajući 13/15).

Drugu grupu čine ostali studenti.

Uz međusobni dogovor studenti se mogu zamijeniti za grupu.