OBAVJEŠTENJE − Jovana Đurčević
Mr Jovana Đurčević predala je doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Formalna i semantičko-pragmatička analiza anglicizama u crnogorskom jeziku i njihovih modela u engleskom jeziku''.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Dr Nataša Kostić, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  2. Dr Sanja Šubarić, docent Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Goran Tanacković Faletar, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

napisala je Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Jovane Đurčević i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.