Obavještenje − Nikolina Čanović
UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Mr Nikolina Čanović javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak teze pod nazivom Slika crnogorske žene u anglo-američkim narativima: fikcija i nefikcija i slika strankinje u narativima u/o Crnoj Gori: imagološka perspektiva, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Vesna Bratić, Filološki fakultet UCG, mentorka;
  2. Prof. dr Vesna Vukićević Janković, Filološki fakultet UCG, komentorka;
  3. Prof. dr Dijana Vučković, Filozofski fakultet UCG, članica;
  4. Doc. dr Vanja Vukićević Garić, Filološki fakultet UCG, članica;
  5. Doc. dr Saša Simović, Filološki fakultet UCG, članica.

Javna odbrana obaviće se 22. 9. 2021. u 13 h, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić, 7. 9. 2021.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.