Filološki fakultet, 03.02.2021

Sporazum o mobilnosti profesora i studenata Filološkog fakulteta sa Univerzitetom u TorinuX

Nedavno je Univerzitet Crne Gore, na inicijativu Studijskog programa Italijanski jezik i književnost, sklopio još jedan sporazum o mobilnosti u okviru Erasmus+ programa. 

Riječ je o sporazumu sa jednim od najstarjih i najprestižnijih univerziteta u Italiji – Univerzitetom u Torinu (Università degli Studi di Torino), koji će, u naredne tri godine, podrazumijevati recipročnu mobilnost određenog broja studenata i profesora Studijskog programa Italijanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Nikšiću i studenata i profesora Fakulteta za strane jezike i književnosti i moderne kulture (Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne) Univerziteta u Torinu.

Broj posjeta : 634