Filološki fakultet

Radna posjeta v. f. rektora prof. dr Vladimira Božovića i prorektorki Filološkom fakultetu
Radna posjeta v. f. rektora prof. dr Vladimira Božovića i prorektorki Filološkom fakultetu

Vršilac funkcije rektora prof. dr Vladimir Božović je sa prorektorkama prof. dr Irenom Orović i  prof. dr Sanjom Peković posjetio Filološki fakultet 25. marta, kako bi se upoznali sa specifičnostima najveće organizacione jedinice Univerziteta, razvojnim planovima i izazovima sa kojima se ona suočava.

U konstruktivnom i sadržajnom razgovoru sa dekankom Filološkog fakulteta prof. dr Tatjanom Jovović i prodekanima prof. dr Zdravkom Babićem i prof. dr Marijom Krivokapić sumirani su rezultati dosadašnjih napora i ulaganja u cilju poboljšanja infrastrukturnih kapaciteta Fakulteta i što boljeg korišćenja administrativnih i nastavnih resursa.

Upoznajući rektora  sa načinom funkcionisanja Fakulteta, dekanka je ukazala i na neke od suštinskih problema, kao što su realizacija planiranih i započetih građevinskih radova i adaptacija postojećeg prostora, principi angažovanja saradnika u nastavi, neophodnost razmatranja mogućnosti efikasnijeg izbora u prvo akademsko zvanje saradnika sa doktoratom, a takođe je diskutovano o generalnom položaju humanistike i teškoćama prilikom objavljivanja radova u referentnim časopisima, indeksiranim u SSCI i AHCI bazama, zbog malog broja časopisa iz pojedinih naučnih oblasti i velikog broja zainteresovanih aplikanata iz globalne akademske zajednice.  

Kolege iz rektorata su pokazale veliko razumijevanje za prezentovane  probleme i izrazile spremnost da u kontinuiranoj komunikaciji i saradnji sa Filološkim fakultetom pronađu  rješenja za identifikovane poteškoće.

Broj posjeta : 783