Filološki fakultet

Bilateralni projekat istražiće gdje je Crna Gora u oblasti višejezičnosti u obrazovanju
Crna Gora je gotovo u potpunosti neistraženo područje  u pogledu višejezičnosti, u odnosu na zemlje Evropske unije i druge države iz sastava nekadašnje Jugoslavije. Gdje je Crna Gora na evropskoj mapi višejezičnosti istražiće dvogodišnji bilateralni projekat „Višejezični putevi obrazovanja u Crnoj Gori“, koji realizuju Studijski program za njemački jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i  Odsjek za obrazovanje Univerziteta u Beču.

Rukovodilac projekta doc. dr Jelena Knežević kazala je da je ovaj projekat počeo u januaru 2021. godine, a sredstva za projekat su odobrila nadležna ministarstava za nauku i obrazovanje Republike Austrije i Crne Gore, po osnovu prijave na javni konkurs.

„Projekat nastoji da na reprezentativnom uzorku unutar studentske populacije istraži i opiše višejezičnost u obrazovnoj vertikali u Crnoj Gori kao multietničkoj zemlji u kojoj je više od jednog jezika u službenoj upotrebi, dok su najmanje dva strana jezika u ponudi na svim nivoima obrazovanja", kazala je Knežević.

Multidisciplinarno istraživanje oslanja se na savremena dostignuća sociolingvistike i nauke o obrazovanju koristeći metodu biografskih intervjua sa ciljem rekonstruisanja individualnih višejezičnih obrazovnih puteva u ciljnoj grupi studenata njemačkog jezika na Univerzitetu Crne Gore.

„Studenti njemačkog jezika su u fokusu istraživanja iz nekoliko razloga od kojih je najvažniji njihovo višegodišnje iskustvo u učenju dva ili više jezika istovremeno, naposletku i na univerzitetskom nivou, uz razvijanje nastavničkih, refleksivnih kompetencija u odnosu na predmet učenja, što će istraživačima omogućiti potpuniji uvid u različite aspekte individualnih „jezičkih biografija“ u istovjetnom multijezičkom kontekstu. Istraživanje uzima u obzir i mogućnosti za usavršavanje znanja jezika i rad u zemljama njemačkog govornog područja koje su posljednjih desetak godina na raspolaganju studentima, a koje omogućavaju rekonstruisanje odnosa između višejezičnosti, izbora studija i moguće međunarodne karijere, te upućuju na važnost iinternacionalizacije u obrazovanju", objasnila je Knežević.  

Projektom upravljaju dr Nađa Toma (Nadja Thoma) sa Univerziteta u Beču i doc. dr Jelena Knežević sa Univerziteta Crne Gore, a istraživači u projektu su još Bernhard Unterer sa Filološkog fakulteta u Nikšiću i Helena Dajs (Helena Deiß) i Liza Aucinger (Lisa Auzinger) sa Odsjeka za obrazovanje u Beču.

Savjetodavni odbor projekta čine prof. dr Dajan Farmer (Diane Farmer) sa Univerziteta u Torontu, prof. dr Galina Putjata sa Univerziteta u Frankfurtu i prof. dr Doroteja Švendovijus (Dorothee Schwendowius) sa Univerziteta u Magdeburgu.

Informacije o članovima tima i daljim aktivnostima u projektu dostupne su na internet stranici: https://mepim.univie.ac.at/team/

 

Medijske objave:

https://www.antenam.net/drustvo/195286-bilateralni-projekat-istrazice-gdje-je-crna-gora-u-oblasti-visejezicnosti-u-obrazovanju

 

 

Broj posjeta : 317