Filološki fakultet

Formalizacija saradnje između Filološkog fakulteta i Njemačkog doma
Formalizacija saradnje između Filološkog fakulteta i Njemačkog doma

Direktorica Njemačkog doma (kao predstavnika Geteovog instituta u Crnoj Gori), Jelena Božović Đurišić, posjetila je Filološki fakultet kako bi u razgovoru sa dekankom prof. dr Tatjanom Jovović i prodekankom prof. dr Marijom Krivokapić  razmotrila mogućnosti saradnje između ove dvije ustanove.


Studentima Filološkog fakulteta nudi se mogućnost  da kroz hospitacije i praktični rad u Njemačkom domu steknu dodatna iskustva iz oblasti metodike nastave stranog jezika. Neki od mogućih aspekata saradnje su i stipendiranje studenata kroz kurseve koje organizuje Njemački dom, kao i učešće na seminarima, konferencijama i radionicama u organizaciji  Geteovog instituta i Njemačkog doma, na kojima se raspravlja o aktuelnim pitanjima iz metodike i didaktike. 

Dogovoreno je da se dosadašnje i buduće zajedničke aktivnosti formalizuju kroz potpisivanje sporazuma o saradnji.

Broj posjeta : 381