Filološki fakultet

Svetlana Kalezić-Radonjić na Međunarodnoj naučno-umjetničkoj konferenciji u Zadru
Svetlana Kalezić-Radonjić na Međunarodnoj naučno-umjetničkoj konferenciji u Zadru

Značajna Međunarodna naučno-umjetnička konferencija Rethinking Childohood/ Nova promišljanja o djetinjstvu održana je u Zadru 4. i 5. juna, online putem. Organizator je bio Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru u saradnji sa Odjelom za nastavničke studije u Gospiću, Pedagoškim univerzitetom u Mariboru i Hrvatskom udrugom istraživača dječije književnosti). Učestvovalo je više od stotinu proučavalaca dječije književnosti i djetinjstva, među kojima i doc. dr Svetlana Kalezić-Radonjić. Kao jedina učesnica iz Crne Gore izložila je rad na temu Novi doživljaj djetinjstva u savremenoj crnogorskoj poeziji za djecu i mlade.

Pristupajući djeci i djetinjstvu u širokom luku od književnosti i lingvistike, preko pedagogije, pshilogije, sociologije  do neurologije, kulturologije i folkloristike, učesnici konferencije su ponudili  inovativne uvide zasnovane na najrecentnijim regionalnim, evropskim i svjetskim istraživanjima. Poseban kuriozitet predstavljao je umjetnički dio konferencije u okviru kojeg su ponuđene različite artističke radionice.

Izuzetna plenarna predavanja održale su Vanessa Joosen sa Univerziteta u Antverpu, Jelena Marković sa hrvatskog Instituta za etnologiju i folkloristiku, te Mira Klarin sa Sveučilišta u Zadru. Konferencija je bila odlično organizovana, a na njenom kraju učesnici su “nagrađeni” virtuelnom šetnjom kroz grad Zadar.

Broj posjeta : 96