Filološki fakultet

Studentkinja SP Engleski jezik i književnost osvojila drugo mjesto na Međunarodnoj studentskoj konferenciji
Studentkinja SP Engleski jezik i književnost osvojila drugo mjesto na Međunarodnoj studentskoj konferenciji

Lela Stanković, studentkinja SP Engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta UCG, učestvovala je 14. maja 2021. na Međunarodnoj studentskoj konferenciji ''Models for a Continuous Dialogue'' u organizaciji Univerziteta Vasile Alecsandri (Bakau, Rumunija). Koleginica Stanković je veoma uspješno prezentovala svoj rad iz oblasti američke književnosti (koordinator: doc. dr Saša Simović) i osvojila drugo mjesto na Konferenciji.

Zaista mi je bila velika čast da na kraju treće godine osnovnih studija SP za engleski jezik i književnost učestvujem na Internacionalnoj konferenciji studenata “BA and MA students’ scientific conference” koju je organizovao  Univerzitet Vasile Alecsandri (Bakau, Rumunija). Konferencija je održana 14. maja preko Microsoft Teams platforme s početkom u 13h. Konferencija je bila veoma uspješna, kreativna i zanimljva interpretacija književno-kulturnih aspekata angloameričke kulture. Moj rad, koji sam predstavila Power Point prezentacijom, nosi naziv “Symbolism of the Fallacy of the American Dream in ´The Great Gatsby´” i bavi se iluzijom američkog sna i toksičnog mita kroz hronotop, fabulu i karakterizaciju likova.  Skrenuta je pažnja na simboliku, motive i pozadinske slojeve koji se otkrivaju u posebnom koloru metafora. Rad je osvojio drugo mjesto i diplomu od strane Univerziteta. Takođe, rad će ubrzo biti objavljen u studentskom časopisu Univerziteta Vasile Alescandri Ro-Brit.

Broj posjeta : 326