Filološki fakultet

Mapiranje roda u jeziku i kulturi u komparativnoj perspektivi: Crna Gora i Slovenija
Mapiranje roda u jeziku i kulturi u komparativnoj perspektivi: Crna Gora i Slovenija

U okviru bilateralnog projekta “Mapiranje roda u jeziku i kulturi u komparativnoj perspektivi: Crna Gora i Slovenija” Crnu Goru je posjetila dr Ana Hofman sa Instituta za studije kulture i sjećanja Slovenačke akademije nauka i umjetnosti. Na sastanku kojem su sa Filološkog fakulteta prisustvovali članovi projektnog tima doc. dr Zdravko Babić i dr Branka Živković. Dr Hofman je upoznala crnogorske kolege sa funkcionisanjem Instituta za studije kulture i sjećanja iz ugla projektnih aktivnosti, posebno sa sličnim projektima koji su realizovani sa naučnim institucijama iz regiona. Neke od publikacija koje su nastale u okviru tih aktivnosti koleginica Hofman je poklonila biblioteci Filološkog fakulteta UCG.  Kolege Babić i Živković upoznale su dr Hofman sa trenutnim projektnim aktivnostima Filološkog fakulteta, a razmotreni su i različiti akademski konteksti u okviru kojih bi bila moguća buduća saradnja između ovih institucija.

Članovi projektnog tima su posebno razmotrili dalje zajedničke aktivnosti i načine na koje će rezultati projekta biti predstavljeni akademskoj javnosti (publikacije naučnih radova, gostujuća predavanja i sl.), a konkretne aktivnosti biće etapno realizovane prilikom posjeta članova projektnog tima Institutu za studije kulture i sjećanja Slovenačke akademije nauka i umjetnosti i Filološkom fakultetu Univerziteta Grne Gore.

Broj posjeta : 248