Filološki fakultet

Obavještenje
Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit, 19.07.2021. godine polažu  diferencijalni ispit iz maternjeg jezika (u 9h) i iz stranog jezika (u 11h).

Broj posjeta : 285