Filološki fakultet

Obavještenje povodom upisa u I godinu osnovnih studija Filološkog fakulteta
OBAVJEŠTENJE

Objavljene su Preliminarne rang liste kandidata za upis u I godinu osnovnih studija Filološkog fakulteta, prijavljenih u II upisnom roku.
Konačne rang liste biće objavljene u utorak, 20.07.2021. godine.
Kandidati koji će, prema konačnoj rang listi, biti upisani u prvu godinu osnovnih studija dužni su da u srijedu, 21. jula (od 10:00 do 13:00 časova) dostave sledeću dokumentaciju:

- originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu
- originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja
- diploma "Luča" ili ekvivalentna diploma
- kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom
- diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja
- stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori
- Indeks (sa popunjenom prvom stranom)
- Dva popunjena prijavna lista - ŠV obrazac (nabavljaju se u knjižari)
- Dvije identične fotografije u boji
- svojeručno popunjena i potpisana Prijava za upis na osnovne studije, za odgovarajući studijski program (koja se nalazi u prilogu).


Napomena: Potrebno je priložiti, uz ostalu dokumentaciju, odštampanu i popunjenu Prijavu za upis za određeni studijski program koja se nalazi u prilogu ovog obavještenja.

 

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

Italijanski jezik i književnost

Ruski jezik i književnost

Francuski jezik i književnost

Njemački jezik i književnost

Dokumenti

Broj posjeta : 420