Filološki fakultet

Obavještenje za kandidate koji ispunjavaju uslove za upis u drugu godinu master studija
Kandidati koji su zainteresovani za upis na dvogodišnje master studije, a prethodno imaju završene osnovne i specijalističke studije ili četvorogodišnje studije (model prije Bolonjske deklaracije) obima 240 ECTS - i pritom nijesu već konkurisali za upis na master studije u tekućem upisnom roku - mogu se prijaviti u Studentskoj službi za upis na drugu godinu odgovarajućeg (vertikalna prohodnost) master studijskog programa. Prijave se podnose zaključno sa 8. 10. 2021. godine. Uz Prijavu kandidat dostavlja molbu, kao i uvjerenja/uvjerenje o završenim studijama. Ovaj upis moguć je na osnovu člana 119b, stav 3, Zakona o visokom obrazovanju.

Ukoliko broj zainteresovanih kandidata bude veći od broja studenata koji studijski programi mogu da uključe u nastavni proces, u skladu sa standardima kvaliteta, pristupiće se rangiranju, koje će biti realizovano na osnovu prosječnih ocjena kandidata. 

Broj posjeta : 575

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.