Filološki fakultet

Priprema budućih nastavnika na Zapadnom Balkanu: obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
U okviru projekta Priprema budućih nastavnika na Zapadnom Balkanu: obrazovanje za demokratiju i ljudska prava (Preparing future teachers in the Western Balkans: Educating for Democracy & Human Rights) u organizaciji Evropskog Wergelend centra, u Draču (Albanija) je od 24. do 26. novembra 2021. godine, realizovana konferencija na kojoj su učestvovali predstavnici osam univerziteta i to iz  Crne Gore, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije.

Tokom radionica učesnici su razmatrali ostvarene rezultate i stečena iskustva u odnosu na rad u uslovima pandemije, pronalaženje odgovarajućih metoda, tehnika i oblika rada u okviru odabranih i realizovanih modula, pripremanje odgovarajućih sadržaja, kao i načina na koje je postignuća ovog projekta moguće učiniti održivim u postojećim okolnostima. Takođe, razmatrane su mogućnosti koje nudi Referentni okvir kompetencija za demokrtatsku kulturu (RFKDK) Savjeta Evrope, ali i eventualna ograničenja, kao i Sedamnaest ciljeva održivog razvoja (Agenda 2030 za održivi razvoj, UN, 2015), s posebnim osvrtom na one koji se odnose na obrazovanje (dokument u prilogu).

U sklopu ovog projekta na Filološkom fakultetu je, tokom ljetnjeg semestra akademske 2020/2021. godine realizovan modul Medijska pismenost. Nastavu je pohađalo 10 studenata sa Studijskog program za crnogorski jezik i književnost i Studijskog program za srpski jezik i književnost i 10 studenata sa Studijskog program za engleski jezik i književnost, a realizovale su ga autorke programa doc. dr Dušanka Popović i doc. dr Marijana Cerović. Rezultati ovog modula i aktuelnost tema i sadržaja koje obuhvata, kao i zainteresovanost studenata, preporučuju ga za intenzivnu ponudu u okviru redovnih ili slobodnih studentskih aktivnosti na fakultetu.

U radu konferencije iz Crne Gore učestvovale su predstavnice UCG doc. dr Dušanka Popović (Filološki fakultet) i doc. dr Nataša Krivokapić (Filozofski fakultet) i članice Upravnog odbora projekta prof. dr Bojka Đukanović (ekspert EWC) i Vidosava Kašćelan (Zavod za školstvo).

Broj posjeta : 156

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.