Filološki fakultet

Prijave za polaganje svih nivoa ispita CELI u ljetnjem ispitnom roku su u toku!
Prijave za polaganje svih nivoa ispita CELI u ljetnjem ispitnom roku su u toku! 
 
DATUM POLAGANJA  ISPITA: 21. JUN 2022.
 
ROK ZA PRIJAVU:  19. MAJ 2022.
 
Za prijavu je potrebno:
- Obratiti se na sljedeće mejl adrese: dejap@ucg.ac.mei gbojicic@ucg.ac.me
- Uplatiti iznos od 86,72 € na žiro-račun Filološkog fakulteta: 510-92403-57 sa naznakom: za testiranje CELI
 
DA SE PODSJETIMO: serifikat CELI važi doživotno i priznat je u cijelom svijetu.
Jezički testovi namijenjeni dobijanju ovog certifikata usklađeni su sa evropskim standardima kvaliteta Udruženja jezičkih ispitnih centara Evrope - ALTE (Association of Language Testers in Europe) i sa standardima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike (Common European Framework) Savjeta Evrope.
 
Testiranje se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita, koji se u moguća tri ispitna roka na godišnjem nivou odvijaju istovremeno u svim akreditovanim centrima u svijetu:
 
Proljećni ispitni rok u martu za prva 4 nivoa (A1-B2);
Ljetnji ispitni rok u junu za svih 6 nivoa (A1-C2);
Jesenji ispitni rok u novembru za svih 6 nivoa (A1-C2).
 
Precizne datume ispitnih termina određuje Centar za evaluaciju i izdavanje jezičkih sertifikata Univerziteta za strance u Peruđi (CVCL) i objavljuje na svom sajtu www.cvcl.it.
 
Broj posjeta : 98

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.