Multidisciplinarne studije o integracijama i migracijama kroz interkulturalni dijalog

25.05.2022


Multidisciplinarne studije o integracijama i migracijama kroz interkulturalni dijalog

Online radionica – 1. 6. 2022. – 14h00 – 17h00

"Hyperbase: web plateform for analysing and visualizing textual data"


Laurent Vanni, PhD,
Ingénieur de recherche IR2 - CNRS
Online radionica: L’Université de Nice, UMR 7320: Bases, Corpus, Langage,
http://bcl.unice.fr/membres/Laurent.Vanni/


Online radionica Hyperbase: web plateform for analysing and visualizing textual data realizuje se u okviru projekta EMIMI zahvaljujući tehničkoj podršci Gospodina Lorana Vanija sa Univerzita u Nici, tim UMR7320: Bases, Corpus, Langage. Riječ je nastavku ranije saradnje tokom dvije odlazne mobilnosti doc. dr Sonje Špadijer (UCG, Filološki fakultet).

Cilj radionice je da se studenti i zainteresovani profesori upoznaju sa funkcionisanjem platforme za statističku obradu teksta, Hyperbase web, na primjeru teksta iz oblasti političkog diskursa. Pored toga, polaznici radionice biće u prilici da se aktivno uključe u proces kreiranja sopstvenih baza.
Ciljne grupe: studenti polaznici modula EMIMI i svi zainteresovani profesori
Radni korpus (osmisliti i prikupiti prije radionice):
Za pripremu radionice idealno bi bilo da učesnici unaprijed pripreme minimum 4 tekstualne datoteke/fajla (običan Tekst Document, tip Notepad, dakle ni pdf ni word).
Svaka datoteka predstavlja metapodatke korpusa.
Metapodaci zavise od radnih hipoteza svakog polaznika pojedinačno.

Tako na primjer, svaka datoteka/fajl jednog korpusa (koji ima minimum 4 fajla text.doc približno iste dužine) može predstavljati različitu godinu objavljivanja odabranih tekstova iz date oblasti, ili sl.; ako se pak bavimo autorima, svaka datoteka predstavlja pojedinog autora; ako se radna hipoteza odnosi na žanr, svaki fajl u korpusu predstavlja različiti žanr, i sl. Tekstovi treba da budu na nekom od stranih jezika budući da softver još uvijek nije obuhvatio BCMS jezike.

Metodologija istraživanja:
Hipotezom se ispituju kontrasti u okviru korpusa. Odnosno, njome se istražuju karakteristike svakog teksta u odnosu na druge.
Stoga treba imati na umu da Hyperbase ne obrađuje jezik kao cjelinu, već specifičan korpus koji se temelji na specifičnim pretpostavkama.

ZOOM INVITATION:
EMIMI is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: EMIMI's Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/8347764416?pwd=am5Cc2kyWTFORU1EK0RNZGRGd2dKUT09
Meeting ID: 834 776 4416
Passcode: ZpGV6s

Broj posjeta : 125

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.