Profesori Filološkog fakulteta na Univerzitetu za strance u PeruđiProfesori Filološkog fakulteta, doc. dr Deja Piletić, doc. dr Branka Živković i dr Petar Božović, nedavno su posjetili Univerzitet za strance u Peruđi. Riječ je o studijskoj posjeti kojom se završava serija posjeta evropskim univerzitetima, partnerima na Erasmus+ projektu ReFlame "Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro". Projektom koordinira Filološki fakultet a osnovna misija mu je unapređenje nastave stranih jezika struke na crnogorskim univerzitetima  kao odgovor na izražene potrebe crnogorskog tržišta rada.

Izuzetno bogat program rada obuhvatio je niz susreta među kojima radni sastanak sa rukovoditeljkama Kancelarije za Erasmus projekte, Centra za evaluaciju i testiranje znanja italijanskog jezika, kao i Master studija za nastavnike italijanskog jezika za strance. U okvirima ovih susreta iskristalisale su se ideje za dalje vidove saradnje, prije svega u pogledu mobilnosti studenata i nastavnog kadra.

Tokom studijske posjete koleginice i kolege sa Univerzita Crne Gore i sa druga dva crnogorska univerziteta, nacionalna partnera u projektu (UDG i Univerzitet Mediteran), imali su priliku i da se upoznaju sa načinom funkcionisanja i organizacije određenih studijskih programa i centara koji funkcionišu u okvirima Univerziteta za strance u Peruđi, kao i da opserviraju nastavu iz pojedinih predmeta od njihovog interesovanja.

Tokom ove posjete doc. dr Deja Piletić zajedno sa prof. dr Borbalom Samu, koordinatorkom projektnog tima italijanskog partnerskog univerziteta, predstavila je projekat i njegove rezultate studentima Master studija za nastavnike italijanskog jezika. Profesorka Piletić je tom prilikom studentima govorila i o procesu izrade udžbenika za italijanski jezik struke, koji zajedno sa preostalih devet udžbenika za engleski jezik različitih struka, predstavlja jedan od ključnih proizvoda pomenutog projekta.

Prilikom ove posjete, dr Petar Božović iskoristio je priliku da održi posljednje predavanje predviđeno za ljetnji semestar iz predmeta Engleski jezik za akademske potrebe, te da iz istog predmeta održi i ispit sa studentima doktorskih studija ovog univerziteta. Naime, na poziv prof. dr Emidija Diodata iz kancelarije za međunarodne odnose rektorata Univerziteta u Peruđi i prof. dr Borbale Samu, koordinatora za doktorske studije, dr Petar Božović angažovan je na izvođenju nastave na pomenutom predmetu u kombinovanom, uživo i onlajn, formatu. Ovo angažovanje smatramo još jednim, dodatnim pozitivnim ishodom projekta ReFLAME, koji se ogleda u međunarodnoj saradnji koja prevazilazi granice samog pojekta i doprinosi internacionalizaciji Filološkog fakulteta.

Broj posjeta : 316

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.