Profesorice Filološkog fakulteta na Univerzitetu u Granadi

29.06.2022


Profesorice Filološkog fakulteta, Vanja Vukićević Garić i Jovana Đurčević, boravile su od 20. do 24. juna na Univerzitetu u Granadi, gdje su učestvovale u međunarodnom programu obuke za akademsko osoblje, u okviru Erasmus Plus projekta akademske mobilnosti, pod nazivom 3rd International Researcher Development Week. Ovaj događaj je okupio predstavnike univerziteta iz mnogih zemalja Evrope, Afrike, Azije i Amerike, a glavni fokus je, očekivano, bio na internacionalizaciji naučne i nastavne saradnje. Petodnevni program je, pored brojnih predavanja, radonica i prezentacija, uključio i obilaske najvažnijih naučno-istraživačkih i nastavno-pedagoških instutucija univerziteta u Granadi, koji je prepoznat kao jedan od vodećih u Evropi po broju dolaznih i odlaznih mobilnosti kako studenata, tako i nastavnog osoblja.

Budući da su učesnici za neke segmente ove radne sedmice bili podijeljeni u grupe na osnovu naučnih oblasti i disciplina kojim se bave, profesorice Filološkog fakulteta su imale priliku i da se bliže upoznaju sa projektima u oblasti lingvistike i književnosti, kao i metodike nastave stranih jezika, kojima rukovodi Fakultet humanističkih nauka Univerziteta u Granadi. One su, takođe, predstavile Univerzitet Crne Gore, njegovu kratku istoriju i razvoj kao prve i najveće visokobrazovne ustanove u našoj zemlji, njegovu organizaciju i aktivnosti koje sprovodi u cilju sve veće internacionalizacije.

Ova posjeta je rezultirala jačanjem postojeće i prepoznate partnerske saradnje između dva univerziteta, razmjenom kontakata, informacija i akademskog iskustva sa kolegama ne samo iz Granade, već i sa raznih svjetskih univerziteta, što je otvorilo nove perspektive i mogućnosti za razvoj istraživačkih ideja i kapaciteta na međunarodnom i, štaviše, interkontinentalnom nivou. Organizatori ovog višestruko korisnog događaja su svesrdno ohrabrili učesnike da podstiču svoje matične fakultete – naročito studente – da se intenzivnije uključe u projekte mobilnosti i iskuse akademski život na Univerzitetu u Granadi, koji nudi raskošne obrazovne i kulturno-društvene sadržaje.

Broj posjeta : 265

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.