Filološki fakultet raspisao poziv za upis na Multidisciplinarne studije o integracijama i migracijama kroz interkulturalni dijalog – Modul Žan MoneFilološki fakultet Univerziteta Crne Gore raspisao je prvi poziv za upis druge generacije studenata na modul Multidisciplinarne studije o integracijama i migracijama kroz interkulturalni dijalog – EMIMI, u okviru projekta Žan Mone odnosno ERASMUS+ programa Evropske unije, za studijsku 2022/23. godinu. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar 2022. godine.

Poziv se raspisuje za studente master, specijalističkih, treće godine osnovnih studija Univerziteta Crne Gore.

Poziv je otvoren i za sve zainteresovane kandidate koji su završili ciklus redovnih studija i nastavljaju sa cjeloživotnim učenjem.

U procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji migracije i interkulutralni dijalog zauzimaju zapaženo i važno mjesto. Glavni ciljevi modula EMIMI su da studenti master i specijalističkih studija na Filološkom i Filozofskom fakultetu stiču nova znanja i vještine o evropskom procesu integracija, migracijama i interkuluralnom dijalogu, da razumiju značaj usvajanja evropskih vrijednosti kao ključne karike u demokratskom sazrijevanju crnogorskog društva i da razviju kritički stav u odnosu na sopstvenu ulogu u čitavom procesu.

Na institucionalnom nivou, cilj projekta je da promoviše multidisciplinarna istraživanja, inovativnost,  uspostavljanje veze između istraživanja i društva kroz proaktivnu ulogu na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, te sinergiju i saradnju između različitih fakultetskih jedinica na Univerzitetu Crne Gore.

Modul će realizovati odabrani tim profesora sa Filološkog, Filozofskog, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka.

Predloženi modul se sastoji od devet tematskih cjelina, koje će se realizovati jedanput, ili izuzetno, po potrebi, dva puta sedmično, u okviru dvočasovnih blokova u tokom zimskog i ljetnjeg semestra akademske 2022–2023. godine. Predavanja se održavaju na Filološkom fakultetu u Nikšiću sa kombinovanim modelom nastave (blended learning/uživo i/ili onlajn). Program modula se ne akredituje te isti ne predviđa ocjenjivanje. Obnavljanje gradiva i provjera znanja realizovaće se putem upitnika ili na drugi način primjeren datom predmetu.

Realizaciju Žan Mone EMIMI modula podržava Evropska unija kroz program ERASMUS+, a sufinansira ga UCG.

Prijava se podnosi na mejl adresu: emimi@ucg.ac.me

O samom programu, uslovima upisa, proceduri prijave pročitajte više u dokumentima u prilogu: 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 935


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.