Jačanje perspektiva za naučnu saradnju na Zapadnom BalkanuU okviru projekta „Osnaživanje i perspektive za naučnu saradnju na Zapadnom Balkanu“, na Univerzitetu Sveti Kliment Ohridski u Bitolju, Sjeverna Makedonija, 15. i 16. septembra 2022. godine, održana je radionica „Za umreženu doktorsku školu na Zapadnom Balkanu“. Projekat vodi INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales), a partneri u njegovoj realizaciji su Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, Pravni fakultet Univerziteta Sveti Kliment Ohridski i Institut za političke studije u Beogradu. Projekat se finansira u okviru programa „Es-Balk visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu“, a upravljanje projektom Ministarstvo za Evropu i evropske poslove (MEAE) povjerilo je France Education International, s obzirom na to da Francuska posjeduje značajno iskustvo u odnosu na organizaciju doktorskih škola. 

Ciljevi projekta jesu očuvanje kontinuiteta već postojeće saradnje među institucijama akademske zajednice na Zapadnom Balkanu, pokretanje novih inicijativa za akademsku susrete u regionu, podrška istraživačkih aktivnosti i promovisanje francuske metodologije obuke u očuvanju evropske dimenzije. Aktivnosti projekta treba da rezultiraju pripremom Regionalne škole za doktorske studije na zapadnom Balkanu (ED-BALK – Ecole doctorale des Balkans). 

U radu su učestvovali predstavnici akademske zajednice i institucija iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore predstavljali su prof. dr Dragan Bogojević, doc. dr Jasmina Nikčević i prof. dr Dušanka Popović.

Broj posjeta : 171


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.