Doc. dr Svetlana Kalezić-Radonjić na konferencijama u Vroclavu i Novom Sadu
Doc. dr Svetlana Kalezić-Radonjić na konferencijama u Vroclavu i Novom Sadu

Doc. dr Svetlana Kalezić-Radonjić učestvovala je na konferenciji u Vroclavu “Okno na południe” („Prozor na jug”), održavši 16. maja 2024. godine plenarno predavanje na temu „Premodelovanje likova djece u crnogorskoj književnosti za djecu i mlade“. Pored profesorice Kalezić-Radonjić na ovoj konferenciji učestvovali su i asistenti i doktorandi Filološkog fakulteta: Bojan Minić, Bojana Obradović, Milena Dubljević i Ksenija Boričić.

Poredeći nekadašnje likove dječje književnosti, objavljivane u posljednjoj četvrtini XX vijeka, sa likovima djece u književnoj produkciji nakon drugog milenijuma, profesorica Kalezić-Radonjić je pokazala kako se lik djeteta sve više modelovao u skladu sa nezainteresovanošću za društvene probleme, u specifičnoj vrsti socijalno-istorijskog vakuuma.

Nedelju dana kasnije, 23-24. maja 2024. godine profesorica Kalezić-Radonjić učestvovala je na 67. Savetovanju Zmajevih dečjih igara u Novom Sadu čija je ovogodišnja tema bila “Emocionalni spektar u književnosti za decu i mlade”. Baveći se emocionalnim kovitlacem u romanu „Plava” Magdalene Miković profesorica je osvijetlila tekstualne strategije kojima se autorka koristila u cilju što intenzivnijeg tretmana jedne od gorućih tema današnjice – anorkesije, a posredno i što dubljeg utiska na čitaoce.

Programe konferencija možete pogledati OVDJE.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.