Od teksta do brojki: uvod u statističku analizu jezičkih podataka
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Od 28 – 30. juna 2018, na Filološkom fakultetu održan je trodnevni seminar pod nazivom Od teksta do brojki: uvod u statističku analizu jezičkih podataka. Predavači na seminaru su bile prof. dr Tanja Samardžić sa univerziteta u Cirihu i prof.dr Maja Miličević Petrović sa univerziteta u Beogradu. Na seminaru je učestvovalo petnaest polaznika, većinom docenti, saradnici u nastavi i doktorandi na filološkim studijskim programima, kao i na studijskom programu za sociologiju.

Seminar je pružio polaznicima uvod u osnovne odlike kvantitativnih istraživanja jezika uz upotrebu statističkog softvera R. Konkretnije su razmatrane sljedeće teme: predikcija u lingvistici, ekscerpcija podataka i priprema za statističku analizu, statističko zaključivanje, opisivanje i vizuelizacija podataka, izbor i izrada statističkih tekstova. Učesnici su bili u prilici da rade na praktičnim zadacima u softveru R. Nivo seminara bio je početni i nije bilo potrebno prethodno znanje iz statistike.  

O tome da je seminar bio izuzetno uspješan svjedoče izjave učesnika:

doc.dr Deja Piletić: "Seminar je bio izuzetno koristan. Njegov kvalitet ću nastojati da rezimiram kroz par zapažanja:

  1. organizacija izvanredna, kako od strane organizatora i koordinatora seminara, tako i po pitanju tehničke podrške
  2. predavači izvanredni, kako u pogledu ekspertskog znanja, tako i u pogledu njegovog prezentovanja u ograničenom vremenskom okviru
  3. trodnevni seminar raspoređen u najboljoj proporciji teorije i prakse, gdje je data praktičnom radu
  4. cilj seminara - upoznavanje sa osnovnim odlikama kvantitativnih istraživanja jezika, uz upotrebu statističkog softvera R - ostvaren, u mjeri u kojoj je to moguće u granicama trodnevnog rada.

Ono što se kroz seminar pokazalo ili potvrdilo jeste sljedeće:

  1. Potreba za što češćom organizacijom seminara iz korpusne lingvistike i kvantitativnih istraživanja jezika na UCG, kako bi se pomoglo istraživačima u oblasti lingvistike da steknu osnovne vještine u korišćenju najsavremenijih metoda u oblasti lingvističkih istraživanja.
  2. Na dalje staze - neophodnost uvođenja korpusne lingvistike i prakse kvantitativnih istraživanja jezika, kao obaveznih semesetralnih kurseva na nivou doktorskih studija iz lingvistike."

doc. dr Milica Vuković Stamatović:  Seminar „Od teksta do brojki: uvod u analizu statistički podataka“ ispunio je i zapravo nadmašio sva naša očekivanja. U tri dana seminara gustog rasporeda, učili smo od izuzetno stručno potkovanih profesorki Samardžić i Miličević Petrović, koje su nam entuzijastično i nesebično prenosile svoja znanja iz metologije lingvističkih korpusnih i eksperimentalnih istraživanja, operacionalizovanja istraživanja, statističke i grafičke obrade podataka u programu R, na stvarnim primjerima. Predavači su nam pružili potrebnu osnovu za obogaćivanje našeg istraživačkog postupka i olakšavanje publikovanja rezultata u vodećim časopisima, a takođe su nas uputile u dodatnu literaturu i onlajn kurseve koje je potrebno da prođemo kako bi se ona utvrdila i postala u potpunosti funkcionalna. Ne manje značajno je i to da su se i sami polaznici seminara koji namjeravaju da koriste statističke i metode povezali i dogovorili saradnju u tom polju. Profesorke Samardžić i Miličević Petrović obećale su da će se odazvati i eventualnom narednom pozivu Fakulteta, kako bi nam pružile dodatna znanja iz statistike za lingvistička istraživanja, ali i računarske i korpusne lingvistike generalno, u pogledu informisanja lingvista o dostupnim korpusima i alatima za njihovu obradu koji su razvijeni u našem regionu. Od srca im se zahvaljujemo i nadamo se da će zaista biti prilike i mogućnosti da ih još jednom pozovemo kod nas!" 

dr Sandra Vukasojević, saradnik u nastavi: "Od teksta do brojki je nadasve koristan seminar na kom se kreće od početnog nivoa, tj. od definisanja elementarnih statističkih koncepata, a zatim i prezentovanja i obrade frekventnih kvantitativnih metoda istraživanja. Kroz dinamična i intenzivna predavanja, te interakciju, moguće je ovladati specifičnim funkcijama softvera za statističku analizu, R, usvojiti načine pravilnog izbora podataka, kao i adekvatne metode za kvantitativno ispitivanje jezika. Nadahnuti i neposredni predavači pružaju solidnu statističku osnovu polaznicima seminara koji je dalje moraju razrađivati ukoliko namjeravaju da prate savremene trendove u obradi jezičkih podataka."

dr Nataša Jovović, saradnik u nastavi: "Seminar „Od teksta do brojki“ osmišljen kao uvod u statističku analizu jezičkih podataka, bio je vrlo koristan budući da su svi učesnici seminara uvidjeli neophodnost ovakve analize u savremenim lingvističkim istraživanjima, bilo da su zasnovana na posmatranju ili eksperimentu. Počevši od predavanja „Podaci i predikcije u lingvistici“, „Statistička kontrarevolucija“, „Uvod u statističku analizu jezičkih podataka“, „Uvid u podatke“, učesnici su kroz ilustrativne primjere saznali koji su to osnovni ciljevi, pristupi i oblici statističke analize. Nakon teorijskog dijela, bili su u mogućnosti da svoja znanja provjere, budući da je R-softver već bio instaliran uz sav propratni materijal, što je na kraju omogućilo i uvid u odabir i izradu određenih statističkih testova. Svi učesnici seminara su na kraju istakli da bi ovakav vid usavršavanja bio od ogromnog značaja već u toku magistarskih i doktorskih studija jer bi umogome olakšao postupak objavljivanja rezultata istraživanja u referentnim naučnim časopisima."

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.