Filološki fakultet, 22.04.2019

Predstavljanje monografije Poetika i etika Marka Miljanova akademika Radomira V. IvanovićaU utorak 16. aprila 2019. godine u punoj Svečanoj sali Filološkog fakulteta, u organizaciji Studijskog programa Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, predstavljena je knjiga "Poetika i etika Marka Miljanova" Radomira V. Ivanovića, akademika Makedonske i Crnogorske akademija nauka i umjetnosti, autora 30 monografija o južnoslovenskim i svjetskim piscima i 39 knjiga studijskog karaktera posvećenih južnoslovenskim piscima. Akademik Radomir V. Ivanović spada u red najboljih poznavalaca života i djela Marka Miljanova Popovića i jedan je od najzaslužnijih u afirmaciji i promociji djela kučkog mudraca i klasika crnogorske književnosti.

Prvi rad o Marku Miljanovu akademik Ivanović napisao je na makedonskom jeziku u jednom skopskom časopisu 1981. godine. Tokom skoro četrdeset godina bavljenja  djelom kučkog vojvode o njemu je objavio veliki broj bibliografskih jedinica, a od 30 monografija dvije su posvećene djelu Marka Miljanova. Prva pod naslovom: Retorika čovječnosti: morfologija i semantika djela Marka Miljanova Popovića, objavljena je 1993. i ponovo štampana 2003. pod naslovom Marko Miljanov Popović u izdanju Pegaza iz Bijelog Polja.

Druga monografija je tek izašla iz štampe u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva iz Podgorice pod naslovom Etika i poetika Marka Miljanova, na skoro je 500 strana i predstavlja zaokruženu cjelinu  Ivanovićevog bavljenja djelom svog slavnog saplemenika. Knjiga sadrži 11 studija i tri poglavlja: Poetika, Etika i Kritika.  

O knjizi je govorila prof. dr Rajka Glušica, o autoru i njegovom djelu Jadranka Đerković u ime izdavača Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Studentima i ostalim prisutnima se obratio nadahnutim govorom i akademik Ivanović. Moderatorka promocije bila je prof. dr Tatjana Đurišić- Bečanović.

 

 

Broj posjeta : 372